Sporządzane STUDIUM Logo
 


Termin składania wniosków do studium upłynął z dniem 1 kwietnia 2019 r.

Wnioski do studium zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 11 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenie wniosków nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa i zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


 
Procedura sporządzania planu Materiały informacyjne do pobrania Ogłoszenia Prezydenta Miasta Uchwały Rady MiastaSporządzanie studium zostało podjęte uchwałą Nr XCIII/2446/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa" (-> Odnośnik do uchwały).

Strona Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne

 

Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2018-01-25
Data publikacji:
2018-01-25
Data aktualizacji:
2019-10-09