Sporządzane STUDIUM Logo
 


Termin składania wniosków do Studium upłynął z dniem 1 kwietnia 2019 r.

WNIOSKI DO STUDIUM zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 11 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenie wniosków nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa i zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


 
 

Strona Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne

 

Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA KACZMARSKA-MICHNIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2018-01-25
Data publikacji:
2018-01-25
Data aktualizacji:
2019-04-02