Podatek od środków transportowych    

(przejdź do stawek na rok 2020 w Krakowskim Portalu Podatnika)

(przejdź do formularzy na rok 2020 w Krakowskim Portalu Podatnika)

 

baner KPP 

Krakowski Portal Podatnika - źródło informacji o podatkach i opłatach lokalnych, w tym również - po zalogowaniu - aktywny formularz DT-1

 

W 2018 i 2019 r. podatek od jednego środka transportowego wynosił rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

   a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 816,00 zł

   b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1356,00 zł

   c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1632,00 zł

   d) równej lub wyższej niż 12 ton 3120,00 zł

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

   a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1908,00 zł

   b) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie 2412,00 zł

   c) powyżej 36 ton 3120,00 zł

3) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:

   a) od 7 ton i poniżej 12 ton 1632,00 zł

   b) równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie 1908,00 zł

   c) powyżej 36 ton 2412,00 zł

4) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia poza siedzeniem kierowcy:

   a) mniejszej niż 22 miejsca 1932,00 zł

   b) równej lub większej niż 22 miejsca 2448,00 zł

 

Podatek od jednego środka transportowego, posiadającego dokument poświadczający, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO 5 lub EURO 6, wynosi rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

   a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 612,00 zł

   b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1020,00 zł

   c) powyżej 9 ton i poniżej 12 t 1224,00 zł

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

   a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1428,00 zł

3) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:

   a) mniejszej niż 22 miejsca 1452,00 zł

   b) równej lub większej niż 22 miejsca 1836,00 zł

 

Podatek od jednego środka transportowego, posiadającego dokument poświadczający, że pojazd wyposażony jest w oś jezdną (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, wynosi rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

   a) równej lub wyższej niż 12 ton 2340,00 zł

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

   a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie 1812,00 zł

   b) powyżej 36 ton 2340,00 zł

3) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:

   a) równą lub wyższą niż 12 ton do 36 ton włącznie 1428,00 zł

   b) powyżej 36 ton 1812,00 zł

 

Podatek od jednego autobusu, posiadającego dokument poświadczający, że jest zasilany gazem ziemnym lub wyposażony w napęd hybrydowy tj. silnik spalinowy i elektryczny, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy wynosi rocznie:

   a) mniejszej niż 22 miejsca 960,00 zł

   b) równej lub większej niż 22 miejsca 1224,00 zł

 

Formularze

2018 DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych (wersja do wydruku)

2018 DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1 (wersja do wydruku)

 

2019 DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych (wersja do wydruku)

2019 DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1 (wersja do wydruku)

 

Wzory pełnomocnictw do podpisywania deklaracji

 

 

Procedury

Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

 

Zwolnienia

Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych (dotyczy pojazdów z napędem elektrycznym)

 

Podatek od środków transportowych w roku 2017

Podatek od środków transportowych w roku 2016

Podatek od środków transportowych w latach 2013-2015

Podatek od środków transportowych w roku 2012

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-01-08 12:49:26
ROBERT NOWAK
 Edycja
2020-01-03 08:09:05
ROBERT NOWAK
 Edycja
2020-01-02 15:11:12
ROBERT NOWAK
 Edycja
2019-11-21 08:56:14
ROBERT NOWAK
 Edycja
2019-09-16 07:42:36
SŁAWOMIR KLEPACZ
 Edycja
2019-01-10 08:26:43
ROBERT NOWAK
 Edycja
2018-12-31 12:08:15
ROBERT NOWAK
 Edycja
2018-01-16 09:49:50
ROBERT NOWAK
 Edycja
2018-01-15 13:58:45
ROBERT NOWAK
 Publikacja