Dokument archiwalny

Podatek od środków transportowych      (przejdź do 2013)

 

W 2012 r. podatek od jednego środka transportowego wynosi rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 554,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1050,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1218,00 zł
d) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 29 ton
- niezależnie od liczby osi 2534,00 zł
e) nie mniejszej niż 29 ton
- o liczbie osi - dwie 2534,00 zł
- o liczbie osi - trzy 2534,00 zł
- o liczbie osi - cztery i więcej 2658,00 zł

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1548,00 zł
b) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 31 ton
- o liczbie osi - dwie 1880,00 zł
- o liczbie osi - trzy 1880,00 zł
c) nie mniejszej niż 31 ton do 36 ton włącznie
- o liczbie osi - dwie 2102,00 zł
- o liczbie osi - trzy 1880,00 zł
d) powyżej 36 ton i mniejszej niż 40 ton
- niezależnie od liczby osi 2534,00 zł
e) nie mniejszej niż 40 ton
- o liczbie osi - dwie 2534,00 zł
- o liczbie osi - trzy 2764,00 zł

3) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:
a) od 7 ton i poniżej 12 ton 664,00 zł
b) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 33 tony
- niezależnie od liczby osi 1328,00 zł
c) nie mniejszej niż 33 tony do 36 ton włącznie
- o liczbie osi - jedna 1328,00 zł
- o liczbie osi - dwie 1400,00 zł
- o liczbie osi - trzy 1328,00 zł
d) powyżej 36 ton i mniejszej niż 38 ton
- niezależnie od liczby osi 1660,00 zł
e) nie mniejszej niż 38 ton
- o liczbie osi - jedna 1660,00 zł
- o liczbie osi - dwie 1844,00 zł
- o liczbie osi - trzy 1660,00 zł

4) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc włącznie 618,00 zł
b) od 16 do 30 miejsc włącznie 910,00 zł
c) powyżej 30 miejsc 1150,00 zł


Podatek od jednego środka transportowego, posiadającego dokument poświadczający, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO 5 lub EURO 6, wynosi rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 276,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 526,00 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 t 608,00 zł

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 774,00 zł

3) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:
a) do 15 miejsc włącznie 308,00 zł
b) od 16 do 30 miejsc włącznie 526,00 zł
c) powyżej 30 miejsc 774,00 zł


Podatek od jednego środka transportowego, posiadającego dokument poświadczający, że pojazd wyposażony jest w oś jezdną (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, wynosi rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 29 ton
- niezależnie od liczby osi 1770,00 zł
b) nie mniejszej niż 29 ton
- o liczbie osi - dwie 1770,00 zł
- o liczbie osi - trzy 1770,00 zł
- o liczbie osi - cztery i więcej 1792,00 zł

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie
- niezależnie od liczby osi 1660,00 zł
b) powyżej 36 ton i mniejszej niż 40 ton
- niezależnie od liczby osi 1770,00 zł
c) nie mniejszej niż 40 ton
- o liczbie osi - dwie 1770,00 zł
- o liczbie osi - trzy 1870,00 zł

3) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:
a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie
- niezależnie od liczby osi 1106,00 zł
b) powyżej 36 ton
- niezależnie od liczby osi 1328,00 zł


Formularze

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych (wersja Ministerstwa Finansów - do wypełniania)

DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1 (wersja Ministerstwa Finansów - do wypełniania)

 

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych (wersja do wydruku)

DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1 (wersja do wydruku)


 Podatek od środków transportowych w latach 2010-2011

Podatek od środków transportowych w roku 2009

Podatek od środków transportowych w roku 2008

Podatek od środków transportowych w latach 2007-2006