Podatek od środków transportowych      (przejdź do 2018)

 

W 2017 r. podatek od jednego środka transportowego wynosi rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 732,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1260,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1500,00 zł

d) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 29 ton

- niezależnie od liczby osi 2952,00 zł

e) nie mniejszej niż 29 ton

- o liczbie osi - dwie 2952,00 zł

- o liczbie osi - trzy 2952,00 zł

- o liczbie osi - cztery i więcej 3000,00 zł

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1800,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 31 ton

- o liczbie osi - dwie 2244,00 zł

- o liczbie osi - trzy 2244,00 zł

c) nie mniejszej niż 31 ton do 36 ton włącznie

- o liczbie osi - dwie 2328,00 zł

- o liczbie osi - trzy 2244,00 zł

d) powyżej 36 ton i mniejszej niż 40 ton

- niezależnie od liczby osi 2952,00 zł

e) nie mniejszej niż 40 ton

- o liczbie osi - dwie 2952,00 zł

- o liczbie osi - trzy 3036,00 zł

3) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton 1308,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 33 tony

- niezależnie od liczby osi 1716,00 zł

c) nie mniejszej niż 33 tony do 36 ton włącznie

- o liczbie osi - jedna 1716,00 zł

- o liczbie osi - dwie 1740,00 zł

- o liczbie osi - trzy 1716,00 zł

d) powyżej 36 ton i mniejszej niż 38 ton

- niezależnie od liczby osi 2172,00 zł

e) nie mniejszej niż 38 ton

- o liczbie osi - jedna 2172,00 zł

- o liczbie osi - dwie 2232,00 zł

- o liczbie osi - trzy 2172,00 zł

4) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:

a) do 15 miejsc włącznie 1464,00 zł

b) od 16 do 30 miejsc włącznie 1560,00 zł

c) powyżej 30 miejsc 1980,00 zł

 

Podatek od jednego środka transportowego, posiadającego dokument poświadczający, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO 5 lub EURO 6, wynosi rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 492,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 840,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 t 1008,00 zł

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1212,00 zł

3) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:

a) do 15 miejsc włącznie 1044,00 zł

b) od 16 do 30 miejsc włącznie 1116,00 zł

c) powyżej 30 miejsc 1464,00 zł

 

Podatek od jednego środka transportowego, posiadającego dokument poświadczający, że pojazd wyposażony jest w oś jezdną (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, wynosi rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 29 ton

- niezależnie od liczby osi 2160,00 zł

b) nie mniejszej niż 29 ton

- o liczbie osi - dwie 2160,00 zł

- o liczbie osi - trzy 2160,00 zł

- o liczbie osi - cztery i więcej 2172,00 zł

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie

- niezależnie od liczby osi 1776,00 zł

b) powyżej 36 ton i mniejszej niż 40 ton

- niezależnie od liczby osi 2160,00 zł

c) nie mniejszej niż 40 ton

- o liczbie osi - dwie 2160,00 zł

- o liczbie osi - trzy 2196,00 zł

3) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:

a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie

- niezależnie od liczby osi 1320,00 zł

b) powyżej 36 ton

- niezależnie od liczby osi 1656,00 zł

 

Podatek od jednego autobusu, posiadającego dokument poświadczający, że jest zasilany gazem ziemnym lub wyposażony w napęd hybrydowy tj. silnik spalinowy i elektryczny, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy wynosi rocznie:

a) mniejszej niż 22 miejsca 948,00 zł

b) równej lub większej niż 22 miejsca 1200,00 zł

 

 

Formularze

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych (wersja do wydruku)

DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1 (wersja do wydruku)

 

Wzory pełnomocnictw do podpisywania deklaracji

 

 

Procedury

Zgłoszenie powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

 

Zwolnienia

Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych (dotyczy pojazdów z napędem elektrycznym)

 

Podatek od środków transportowych w roku 2016

Podatek od środków transportowych w latach 2013-2015

Podatek od środków transportowych w roku 2012

Podatek od środków transportowych w latach 2010-2011