Dokument archiwalny

Podatek od środków transportowych       (przejdź do 2017)

 

W 2016 r. podatek od jednego środka transportowego wynosi rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 660,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1188,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1404,00 zł

d) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 29 ton

- niezależnie od liczby osi 2832,00 zł

e) nie mniejszej niż 29 ton

- o liczbie osi - dwie 2832,00 zł

- o liczbie osi - trzy 2832,00 zł

- o liczbie osi - cztery i więcej 2928,00 zł

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1728,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 31 ton

- o liczbie osi - dwie 2124,00 zł

- o liczbie osi - trzy 2124,00 zł

c) nie mniejszej niż 31 ton do 36 ton włącznie

- o liczbie osi - dwie 2292,00 zł

- o liczbie osi - trzy 2124,00 zł

d) powyżej 36 ton i mniejszej niż 40 ton

- niezależnie od liczby osi 2832,00 zł

e) nie mniejszej niż 40 ton

- o liczbie osi - dwie 2832,00 zł

- o liczbie osi - trzy 3000,00 zł

3) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:

a) od 7 ton i poniżej 12 ton 1008,00 zł

b) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 33 tony

- niezależnie od liczby osi 1572,00 zł

c) nie mniejszej niż 33 tony do 36 ton włącznie

- o liczbie osi - jedna 1572,00 zł

- o liczbie osi - dwie 1620,00 zł

- o liczbie osi - trzy 1572,00 zł

d) powyżej 36 ton i mniejszej niż 38 ton

- niezależnie od liczby osi 1980,00 zł

e) nie mniejszej niż 38 ton

- o liczbie osi - jedna 1980,00 zł

- o liczbie osi - dwie 2100,00 zł

- o liczbie osi - trzy 1980,00 zł

4) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:

a) do 15 miejsc włącznie 1068,00 zł

b) od 16 do 30 miejsc włącznie 1260,00 zł

c) powyżej 30 miejsc 1596,00 zł

 

Podatek od jednego środka transportowego, posiadającego dokument poświadczający, że pojazd spełnia warunki normy czystości spalin EURO 5 lub EURO 6, wynosi rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 384,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 696,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 t 828,00 zł

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1020,00 zł

3) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia:

a) do 15 miejsc włącznie 684,00 zł

b) od 16 do 30 miejsc włącznie 840,00 zł

c) powyżej 30 miejsc 1152,00 zł

 

Podatek od jednego środka transportowego, posiadającego dokument poświadczający, że pojazd wyposażony jest w oś jezdną (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, wynosi rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 29 ton

- niezależnie od liczby osi 2028,00 zł

b) nie mniejszej niż 29 ton

- o liczbie osi - dwie 2028,00 zł

- o liczbie osi - trzy 2028,00 zł

- o liczbie osi - cztery i więcej 2040,00 zł

2) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie

- niezależnie od liczby osi 1776,00 zł

b) powyżej 36 ton i mniejszej niż 40 ton

- niezależnie od liczby osi 2028,00 zł

c) nie mniejszej niż 40 ton

- o liczbie osi - dwie 2028,00 zł

- o liczbie osi - trzy 2100,00 zł

3) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masę całkowitą:

a) równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie

- niezależnie od liczby osi 1248,00 zł

b) powyżej 36 ton

- niezależnie od liczby osi 1536,00 zł

 

 

Formularze

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych (wersja do wydruku)

DT-1/A Załącznik do deklaracji DT-1 (wersja do wydruku)

 

 

Zwolnienia

Uchwała w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych (dotyczy pojazdów z napędem elektrycznym)

 

Podatek od środków transportowych w latach 2013-2015

Podatek od środków transportowych w roku 2012

Podatek od środków transportowych w latach 2010-2011