BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Mieszkania chronione - mają za zadanie wykształcenie w osobach w nich przebywających umiejętności do samodzielnego życia społecznego i zawodowego. Wsparcie w wykonywaniu codziennych obowiązków połączone z treningiem umiejętności społecznych może pozwolić osobom na częściowe lub całkowite usamodzielnienie. Mieszkanie chronione jest alternatywą dla instytucjonalnych form pomocy, przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych psychicznie, która ze względu na szczególną sytuację życiową potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu oraz opuszczającej rodzinę zastępczą, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, jeżeli miejscem osiedlenia osoby usamodzielnianej jest Gmina Miejska Kraków, a także bezdomnej.

 


Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, będące jednostkami budżetowymi Gminy Miejskiej Kraków.Mieszkanie chronione wspierane dla osób z zaburzeniami psychicznymi – prowadzone przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 41, 30-725, Kraków

ul. Siemaszki

31-207 Kraków

12 650 56 00

12 653 23 35

sekretariat@dpslanowa41.pl

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=324

Mieszkanie chronione wspierane dla osób z zaburzeniami psychicznymi – prowadzone przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Babińskiego 25, 30-393, Kraków

ul. Babińskiego

30-393 Kraków

12 262 02 27

12 260 82 81

12 262 02 72

dpsbab@gmail.com

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=303

Mieszkanie chronione wspierane dla osób z zaburzeniami psychicznymi – prowadzone przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Babińskiego 25, 30-393, Kraków

ul. Babińskiego

30-393 Kraków

12 262 02 27

12 260 82 81

12 262 02 72

dpsbab@gmail.com

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=303

Mieszkanie chronione wspierane dla osób w podeszłym wieku – prowadzone przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. os. Szkolne 28 31-977, Kraków

 

os. Sportowe

31-966 Kraków

12 644 26 93

12 644 40 79

dps.szkolne28@gmail.com

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=301

 

 

 Mieszkanie chronione wspierane dla osób z zaburzeniami psychicznymi – prowadzone przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Nowaczyńskiego 1, Kraków

 ul. Zielińskiego

Kraków

12 255 41 61 

 

12 259 10 57  

 dps@dpsnowaczynskiego.pl

 https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=233

 Mieszkanie chronione wspierane dla osób w podeszłym wieku – prowadzone przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Praska 25, Kraków

 ul. Praska

Kraków

12 266 03 64 

 12 267 01 72

sekretariat@dpspraska.pl

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=239  

Mieszkanie chronione wspierane dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

ul. Zakopiańska

Kraków

 12 430 62 30    sekretariat@dpskrakowska.krakow.pl  https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=300
Mieszkanie chronione treningowe nr 4 dla bezdomnych kobiet  

os. STALOWE

31-921 Kraków

12 425 75 57 - db@mops.krakow.pl -
Mieszkanie chronione treningowe nr 5 dla bezdomnych mężczyzn  

ul. Walerego Sławka

30-633 Kraków

12 425 75 57  -  db@mops.krakow.pl -
Mieszkanie chronione treningowe nr 6 dla bezdomnych mężczyzn  

ul. Walerego Sławka

30-633 Kraków

12 425 75 57 - db@mops.krakow.pl   -

Mieszkanie chronione treningowe dla kobiet i kobiet z dziećmi nr 1

os. Krakowiaków

 Kraków

 12 616 53 23 -

 

dm@mops.krakow.pl

 

-

Mieszkanie chronione treningowe dla kobiet i kobiet z dziećmi nr 2

 

 os. Krakowiaków

 Kraków

 12 616 53 23 - dm@mops.krakow.pl -
 Mieszkanie chronione treningowe dla kobiet i kobiet z dziećmi nr 3

 os. Krakowiaków

 Kraków

 12 616 53 23 - dm@mops.krakow.pl -
Jednostki organizacyjne pomocy społecznej, prowadzone w trybie zlecenia zadania.


 


Mieszkanie chronione treningowe nr 1 dla bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością mężczyzn

ul. Rostworowskiego

30-358, Kraków

+48 (12) 433 51 70

pomoc@dzielopomocy.pl

Mieszkanie chronione treningowe nr 2 dla bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością mężczyzn

os. Zielone

31-969, Kraków

+48 (12) 433 5170

pomoc@dzielopomocy.pl

Mieszkanie chronione treningowe nr 3 dla bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością mężczyzn

 os. Centrum D

31-932 Kraków

 +48 (12) 433 5170

pomoc@dzielopomocy.pl

Mieszkanie chronione wspierane dla osób z zaburzeniami psychicznymi

ul. Babińskiego

30-393 Kraków

+48 (12) 652 44 25

biuro@fundacjadeca.org  

Mieszkanie chronione wspierane dla osób z zaburzeniami psychicznymi

os. Ogrodowe

31-916, Kraków

+48 (12) 686 63 77

gaudiumetspes@interia.pl

Mieszkanie chronione wspierane dla osób z zaburzeniami psychicznymi

ul. Borkowska

30-438, Kraków

+48 (12) 264 32 23

-

Mieszkanie chronione wspierane  dla osób z zaburzeniami psychicznymi

ul. J. Babińskiego

Kraków

+48 (12) 652 44 25

biuro@fundacjadeca.org  

Mieszkanie chronione wspierane dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

ul. J. Babińskiego, Kraków

+48 (12) 652 44 25 

 biuro@fundacjadeca.org

Mieszkanie chronione wspierane dla osób z zaburzeniami psychicznymi

ul. Kobierzyńska, Kraków

+48 (12) 652 44 25  

 

biuro@fundacjadeca.org

 

Mieszkanie chronione wspierane dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 os. Centrum C

 + 48 (12) 423 12 31

biuro@ognisko.org.pl  

 Mieszkanie chronione wspierane dla osób w podeszłym wieku

 ul. Rydygiera, Kraków

+48 (12) 415 25 92 

 byc@dpskluzeka.pl

Mieszkanie chronione dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej

ul. Kobierzyńska

Kraków

+48 (12) 654 71 92

usamodzielnienie@interia.pl

Mieszkanie chronione dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej

ul. Zygmunta Augusta

31-207, Kraków

 

+48 667-966-513

 

biuro@ukryteskrzydla.pl

Mieszkanie chronione dla usamodzielniających się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

os. Kolorowe

Kraków

 

+48 667-966-514

 

 

biuro@ukryteskrzydla.pl