BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Warsztaty terapii zajęciowej

Celem rehabilitacji prowadzonej w warsztatach terapii zajęciowej jest ogólny rozwój i poprawa sprawności uczestników, niezbędnej w aktywnym, samodzielnym życiu. Zadaniem warsztatów jest stopniowe usamodzielnianie podopiecznych – od nauki samodzielnego wykonywania codziennych czynności, poprzez samodzielność społeczną, do podjęcia zatrudnienia. Placówki proponują zajęcia manualne, intelektualne i rozrywkowe. Uczestnicy warsztatów objęci są pomocą psychologa i pedagoga, zapewniona jest również opieka medyczna. Absolwenci warsztatów zyskują szansę na zatrudnienie w zakładach aktywności zawodowej, zakładach pracy chronionej i na otwartym rynku pracy.

 


  • Publiczne

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej

ul. Łanowa 43 

30-725 Kraków

+48 (12) 296 8008

wtzlanowa43@ceti.pl

 

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Szpitalu Klinicznym im. dr

J. Babińskiego

ul. Babińskiego 29

30-393 Kraków

+ 48 (12) 652 4393

 

wtzbabinskiego@interia.pl

 

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41

ul. Cechowa 142

30-685, Kraków

 +48 (12) 653 7404

 wtzcechowa142@interia.pl

 

 

  •  Niepubliczne

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”

ul. Basztowa 3

31-134,Kraków

+48 (12) 423 3236

 

wtz.basztowa@ognisko.org.pl

 

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Duszpasterskim Stowarzyszeniu Osób z Upośledzeniem Umysłowym

os. Centrum C 7

31-930, Kraków

+48 (12) 425 9753

 

mbwtz@interia.pl

 

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji im. Brata Alberta

os. Dywizjonu 303 65

31-875,Kraków

+48 (12) 647 0900

 

fundwtz@kki.net.pl

 

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Katolickim Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i ich Przyjaciół „Klika”

ul. Fatimska 41 a, b

31-831, Kraków

ul. Estery 3

31-056 Kraków

+48 (12) 395 3329


biuro@centrumklika.pl

 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Dobrej Nadziei

ul. Za Torem 22

30-542,Kraków

+48 (12) 257 1032

 

wtz.dobrejnadziei@interia.pl

 

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Integracji oraz Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych "EMAUS"

Rondo Mogilskie 1

31-515, Kraków

+48 (12) 12 393-12-07

wtzstowarzyszeniaemaus@wp.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

ul. Miodowa 9

31-055,Kraków

+48 (12) 421 1730

+48 (12) 634 4937

+48 (12) 634 2812

 

 

wtz@stowarzyszenierozwoju.eu

 

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Socjalnej "Gaudium et Spes"

ul. Królowej Jadwigi 81

30-209,Kraków

+48 (12) 425 1953

 

wtz81@wp.pl

 

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Pomocy Socjalnej "Gaudium et Spes"

os. Górali 19

31-961,Kraków

+48 (12) 644-29-33

 

wtzgorali@gaudiumetspes.pl

 

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Kraków Oddział Nowa Huta

os. Wandy 18

31-906, Kraków

+48 (12) 644 3228

+48 (12) 685 5790

 

wtztpdwandy18@gmail.com

 

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Kraków Oddział Nowa Huta

ul. Truskawkowa 4

31-985,Kraków

+48 (12) 681 0477

 

wtztpdtruskawkowa4@gmail.com