BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze - niepubliczne


Lp. Nazwa placówki Organ prowadzący Adres Telefon Fax e-mail Kierownik placówki
1. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy "Pro Familia" Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych "Pro Familia" os. Zielone 1 642-12-16
profamilia@free.ngo.pl Barbara Chuchacz
2. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy "Dzieło Pomocy Dzieciom" Prowincja Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie ul. Rajska 10 631-03-00
631-03-04
631-03-02 rajska10@dpd.pl Katarzyna Mader
3. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski Krakowski ul. św. Marka 20/14, tel. 421-78-59 ul. św. Marka 20/14 423-20-20
oaotpd@oao-tpd.kki.pl Maria Ostrowska