Dokument archiwalny
Wersja dokumentu z dnia 2016-04-06 11:11:24

Budżet Obywatelski Miasta Krakowa - III edycja - 2016 rok

 

 

Budżet Obywatelski jest narzędziem umożliwiającym mieszkańcom współdecydowanie o wydatkowaniu części środków z lokalnego budżetu. Zgłaszając projekty dotyczące lokalnych potrzeb i biorąc udział w głosowaniu, każdy mieszkaniec Krakowa może mieć wpływ na rozwój swojej dzielnicy i całego miasta.

 

Kampania informacyjno-promocyjna została podzielona na dwa etapy.

 

I tura kampanii była realizowana w terminie 1-31 marca 2016 r.

Głównym celem prowadzonych działań było zachęcenie mieszkańców Krakowa do tworzenia swoich projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego na poziomie ogólnomiejskim i dzielnicowym.

 

II tura kampanii będzie realizowana w terminie 1-30 czerwca 2016 r.

Na tym etapie mieszkańcy Krakowa byli zachęcani do brania udziału w głosowaniu na wybrane projekty.

 

 

I etap

Zgłoś projekt, to się opłaca!

1-31 marca 2016

 

 

CEL KAMPANII

Głównym celem było utrzymanie wysokiej liczby składanych wniosków, porównywalnej do uzyskanej w poprzednich edycjach.

- złożono 215 wniosków na projekty ogólnomiejskie

- złożono 396 wniosków na projekty dzielnicowe

- w sumie 611 wniosków

 

KONCEPCJA KREATYWNA

W projektach wykorzystane zostały ikony symbolizujące różne formy przestrzeni miejskiej. Ikony te pochodzą bezpośrednio z platformy internetowej, na której odbędzie się głosowanie. W pierwszej odsłonie kampanii pojawia się znany już symbol megafonu, nawiązujący do decydowania, zabierania głosu, artykułowania swoich potrzeb oraz do kreacji z dwóch poprzednich edycji kampanii.

 

REALIZACJA

1. Konferencja Prasowa w Urzędzie Miasta Krakowa z udziałem Pana Andrzeja Kuliga - Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa, Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa Pana Bogusława Kośmidera, Zastępcy Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Pana Mateusza Płoskonki oraz Dyrektora Wydziału Promocji i Turystyki Pana Rafała Perłowskiego – 29 lutego

 

2. Punkt Obywatelski - obandowane stoisko konsultacyjne w przestrzeni galerii handlowych.

W Punktach Obywatelskich konsultacje przeprowadzali pracownicy UMK oraz MJO. Konsultanci odpowiadali na pytania mieszkańców, przedstawiali ideę Budżetu Obywatelskiego oraz pomagali wypełnić wnioski. Godziny otwarcia 12.00-20.00:

- 01-07 marca 2016 - M1

- 07-13 marca 2016 – Bonarka

- 14-20 marca 2016 - Bronowice

 

Szacunkowa liczba osób, która odwiedziła wszystkie trzy Punkty Obywatelskie:

- ok. 1400 osób odwiedziło stoiska, zabrało ulotkę lub gadżet,

- ok. 420 osób konsultowało swój projekt lub podjęło rozmowę z przedstawicielami UMK i MJO.

 

Dodatkową atrakcją w Punktach Obywatelskich były animacje, które odbyły się 6, 7, 13 i 20 marca. Mieszkańcy mogli zrobić sobie zdjęcie w fotobudce, a smok i lajkonik zachęcali do składania projektów rozdając gadżety.

 

3. Spot LED na Tauron Arena Kraków – 1 marca

 

4. Briefing w Galerii Bonarka przy Punkcie Obywatelskim z udziałem Pana Andrzeja Kuliga - Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa oraz Pana Bogusława Kośmidera - Przewodniczącego RMK – 7 marca

 

5. Citylight – 100 lokalizacji – 15-31 marca

 

6. Spoty na ekranach LED - 22 ekrany - 7-13 marca

 

7. Spot reklamowy emitowany w telewizji autobusowej Bus-TV – 200 autobusów, 2 spoty – 6-31 marca

 

8. Plansze reklamowe w automatach KKM – 65 automatów – 3-31 marca

 

9. Plakat A3 – 1800 szt. – kolportaż Dzielnice, MJO, UMK

 

10. Plakat A4 – 1400 szt. – kolportaż Dzielnice

 

11. Ulotki miejskie - kolportaż w budynkach UMK, Radach Dzielnic, Punktach Obywatelskich, samorządowych placówkach edukacyjnych etc. – 100 000 szt. – od 1 marca

 

12. Gadżety:

- kostki Rubika – 100 szt.

- koszulki – 100 szt.

- długopisy – 3000 szt.

- krówki promocyjne – 6000 szt.

 

13. Dwutygodnik Miejski Kraków.pl - 2 marca 2016 - reklama 1/3, 16 marca 2016 - reklama full page, artykuł, wywiad

 

14. Reklama prasowa w Tygodniku Nowohuckim – full page – 11 marca

 

15. Spoty reklamowe w Radiu Kraków – 7-21 marca

 

16. Banner stały na stronie Krakow.Wyborcza.pl – 7-13 marca

 

17. Bannery stałe na stronach miejskich jednostek organizacyjnych (KBF, ZIKiT, ZIS, ZBK, ZZM, MOPS) – 23 lutego – 30 czerwca

 

18. Bannery stałe na stronach Rad Dzielnic – 23 lutego – 30 czerwca

 

19. Magiczny Kraków - działania informacyjno-promocyjne na stronie głównej www.krakow.pl oraz w specjalnej zakładce poświęconej kampanii www.budzet.krakow.pl + 2 x banner reklamowy na stronie głównej (jedynka) oraz w sekcji polecamy – 1 marca – 30 czerwca

 

20. Działania informacyjne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w specjalnym dziale poświęconym BO + banner reklamowy – 1 marca – 30 czerwca

 

21. Bieżąca działalność w Telewizji internetowej Kraków.pl – 1 marca – 30 czerwca

 

22. Newsletter biuletynu Kraków.pl – 1 marca – 30 czerwca

 

23. Działania informacyjno-promocyjne na profilach Budżet Obywatelski Miasta Krakowa, Kraków.pl, Miejskie Centrum Dialogu, Rada Miasta Krakowa – 1 marca – 30 czerwca

 

24. Reklama w aktualnościach typu sponsoring na portalu Facebook - promocja profilu Budżet Obywatelski Miasta Krakowa - 7-31 marca 2016 – liczba fanów zwiększyła się w tym okresie o 1600

 

25. W ramach konsultacji społecznych i akcji promocyjnej zorganizowane zostały trzy eventy, dzięki którym mieszkańcy mogli zapoznać się z ideą budżetu obywatelskiego oraz skonsultować swoje projekty z przedstawicielami UMK oraz MJO.

- 16 marca – „Maraton Projektów” w Miejskim Centrum Dialogu – ilość uczestników ok. 14

- 21 marca – „Wielka-Noc Projektów” w MOWIS – ilość uczestników ok. 10

- 30 marca – „Projekt/Meta/Cricoteka” w Cricotece – ilość uczestników ok. 21

 

26. 1 kwietnia odbyła się konferencja prasowa podsumowująca dotychczasową kampanię promocyjną, przedstawiono także liczbę zgłoszonych wniosków na realizację projektów.

 

 

W okresie od 29 lutego do 4 kwietnia ukazało się:

- 46 informacji prasowych

- 61 informacji w internecie

- 16 informacji w telewizji i w radiu

 

 

Za opracowanie koncepcji kreatywnej kampanii odpowiadała agencja Adheads Sp. z o.o., a za realizację (zakup mediów) Agencja Reklamowa DSK Sp. z o.o.

 

 


 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-04-04 12:49:08
KATARZYNA KELLERMANN
 Przeniesiono do archiwum
2016-07-11 11:34:32
KATARZYNA KELLERMANN
 Edycja
2016-04-06 11:11:24
MAGDALENA KRALKA
 Edycja
2016-04-06 10:02:55
MAGDALENA KRALKA
 Publikacja