Dokument archiwalny

INWESTYCJE PROGRAMOWE - STAN NA 31.03.2016 r.

plan rzeczowo finansowy:

  

I OCHRONA ZDROWIA

II BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

III TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

IV CMENTARNICTWO

V GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

VI GOSPODARKA MIESZKANIOWA

VII OŚWIATA I WYCHOWANIE

VIII KULTURA FIZYCZNA I SPORT

IX KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

X ZARZĄDZANIE MIASTEM

XI GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

 

 

INWESTYCJE PROGRAMOWE - STAN NA 31.05.2016 r.

 plan rzeczowo finansowy:

 

I OCHRONA ZDROWIA

II BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

III TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

IV CMENTARNICTWO

V GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

VI GOSPODARKA MIESZKANIOWA

VII OŚWIATA I WYCHOWANIE

VIII KULTURA FIZYCZNA I SPORT

IX KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

X ZARZĄDZANIE MIASTEM

XI GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

 

INWESTYCJE PROGRAMOWE - STAN NA 30.06.2016 r.

 plan rzeczowo finansowy:

 

 

I OCHRONA ZDROWIA

II BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

III TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

IV CMENTARNICTWO

V GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

VI GOSPODARKA MIESZKANIOWA

VII OŚWIATA I WYCHOWANIE

VIII KULTURA FIZYCZNA I SPORT

IX KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

X ZARZĄDZANIE MIASTEM

XI GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

 

 

 

INWESTYCJE PROGRAMOWE - STAN NA 30.09.2016 r.

plan rzeczowo finansowy:

 

 

I OCHRONA ZDROWIA

II BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

III TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

IV CMENTARNICTWO

V GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

VI GOSPODARKA MIESZKANIOWA

VII OŚWIATA I WYCHOWANIE

VIII KULTURA FIZYCZNA I SPORT

IX KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

X ZARZĄDZANIE MIASTEM

XI GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA

 

 

INWESTYCJE PROGRAMOWE - STAN NA 31.10.2016 r.

plan rzeczowo finansowy:

 

I OCHRONA ZDROWIA

II BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

III TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

IV CMENTARNICTWO

V GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

VI GOSPODARKA MIESZKANIOWA

VII OŚWIATA I WYCHOWANIE

VIII KULTURA FIZYCZNA I SPORT

IX KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

X ZARZĄDZANIE MIASTEM

XI GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA