Dokument archiwalny

INWESTYCJE STRATEGICZNE - STAN NA 31.03.2016 r.

plan rzeczowo finansowy:

 

realizacja inwestycji

 

 

INWESTYCJE STRATEGICZNE - STAN NA 31.05.2016 r.

plan rzeczowo finansowy:

 

realizacja inwestycji

 

 

INWESTYCJE STRATEGICZNE - STAN NA 30.06.2016 r.

plan rzeczowo finansowy:

 

realizacja inwestycji

 

 

INWESTYCJE STRATEGICZNE - STAN NA 30.09.2016 r.

plan rzeczowo finansowy:

 

realizacja inwestycji

 

 

INWESTYCJE STRATEGICZNE - STAN NA 31.10.2016 r.

plan rzeczowo finansowy:

 

realizacja inwestycji