UWAGA! Ograniczenia Urzędu Miasta Krakowa w zakresie bezpośredniej obsługi klienta

DOWÓD OSOBISTY JEST WYDAWANY BEZPŁATNIE.

 W aktualnym stanie prawnym istnieje:

 1. możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty w dowolnym urzędzie miasta/gminy w Polsce,
 2. możliwość złożenia wniosku o dowód osobisty drogą elektroniczną (Poprzez platformę ePUAP) Obywatel odwiedzi Urząd Miasta Krakowa wyłącznie w celu odbioru gotowego dokumentu tożsamości
 3. w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa jeden rodzic lub opiekun prawny,
 4. możliwość działania przez pełnomocnika, w sprawie odbioru dowodu osobistego, w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą niepełnosprawną, chorą, nie wychodzącą z domu,
 5. możliwość dokonania zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego drogą elektroniczną,
 6. obowiązek dostarczania przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów, w formie aktów stanu cywilnego, został ograniczony wyłącznie do przypadku niezgodności danych wskazanych we wniosku, z informacjami istniejącymi w posiadanych przez organ rejestrach,
 7. ujednolicenie wzoru fotografii dołączanej do wniosku o wydanie dowodu osobistego z przepisami ustawy o paszportach(zdjęcie na wprost-w pozycji frontalnej),
 8. brak adnotacji o miejscu zameldowania w dowodzie osobistym. Do tej pory każda zmiana adresu zameldowania, wymagała wymiany dowodu osobistego

Informacje dot. e-dowodu.

Wszelkie sprawy z zakresu dowodów osobistych załatwiane są;

 

od poniedziałku do piątku w godz. 7.40 – 15.00

 

dla dzielnic od I-VII ( dzielnice Śródmieście i Krowodrza)  

Centrum Administracyjne – al. Powstania Warszawskiego 10, I piętro

Przyjmowanie wniosków – boksy nr 72 – 75,

Wydawanie dowodów osobistych – boks nr 77 tel

Tel. 616 93 28 / 616 92 88 / 616 91 41

 

dla dzielnic od VIII – XIII ( dzielnica Podgórze)

ul. Wielicka 28a - I piętro

przyjmowanie wniosków - stanowiska 4- 6

wydawanie dowodów osobistych – stanowiska 1- 3

Tel. 616 57 01 / 616 57 00 / 616 57 03/ 616 57 17

 

dla dzielnic od XIV – XVIII (dzielnica Nowa Huta)

os. Zgody 2 - parter

przyjmowanie wniosków – pok. nr 15

wydawanie dowodów osobistych – pokój nr 16

Tel. 616 87 20 / 616 87 31

 

W celu ominięcia kolejek, zachęcamy do umówienia się na wizytę w urzędzie przez Internet. 

 

 

Dodatkowo

od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 18.00 (działalność stanowisk ewidencji ludności i dowodów osobistych zawieszona do dnia 2 sierpnia 2020 r.)

 

 • Punkt Obsługi Mieszkańców – Galeria Bronowice ul. Stawowa 61, tel. (12) 616 97 92
 • Punkt Obsługi Mieszkańców - Galeria Serenada al. Gen.T.Bora-Komorowskiego 41 tel. (12)  616 97 06

 

UWAGA:

Wydawanie numerów z systemu kolejkowego w Punkcie Obsługi Mieszkańców zostanie zaprzestane, gdy przybliżony czas obsługi osób, które już pobrały bloczki z systemu, nie pozwoli na obsługę kolejnych osób w godzinach pracy Punktu Obsługi Mieszkańców.Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

WERSJA PAPIEROWA

 

 1. złożenie wniosku odbywa się w drodze złożenia w siedzibie organu dowolnej gminy.
 2. Jedna kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami. Dopuszcza się złożenie fotografii:

• w ciemnych okularach przez osoby z wadami wzroku, potwierdzone orzeczeniem o niepełnosprawności

• z nakryciem głowy zgodnie z wymogami wyznawanej religii, potwierdzone zaświadczeniem ze wspólnoty wyznaniowej.

• uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

 

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. !!!

 

WERSJA ELELKTRONICZNA

1. Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jest wnoszony do organu dowolnej gminy.

2. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB, spełniającą wymogi zdjęcia w wersji papierowej.

3. W przypadku gdy wniosek jest składany w postaci elektronicznej, tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego potwierdza się przy odbiorze dowodu osobistego, na podstawie dotychczasowego dowodu osobistego, lub w przypadku utraty dowodu osobistego, ważnego polskiego paszportu.

 

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego - załącznik do procedury SA-10

Dowody osobiste - rezerwacja wizyty

Tu sprawdzisz stan sprawy