Dokument archiwalny

Na postawie wyników głosowania Mieszkanek i Mieszkańców Krakowa Prezydent Miasta Krakowa zatwierdził zadania, które będą realizowane w ramach budżetu obywatelskiego. Pierwsze projekty już zostały zrealizowane, trwają prace zmierzające do realizacji kolejnych.

Zapraszamy do zapoznania się ze stanem wykonania zadań w roku 2014 oraz wykazem tych zadań, które zostały przewidziane do realizacji w 2015 roku.

 

   DZIELNICA I STARE MIASTO 

 L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania  Koszt zadania w PLN  Realizator  Stan realizacji zadania 
1.

Kwitnące Planty – rewitalizacja Plant Dietlowskich oraz zabiegi pielęgnacyjne drzew na Plantach w obrębie Starego Miasta

Zasadzenie różaneczników, jaśminowców oraz kwietników, a dla zwiększenia bezpieczeństwa również zabiegi pielęgnacyjne drzew
na Plantach w obrębie Starego Miasta.

21.000 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Wykonano

W ramach zadania, w uzgodnieniu z Wnioskodawcą oraz Miejskim Architektem Krajobrazuwykonano nasadzenia: róża pomarszczona, irga błyszcząca jako uzupełnienie żywopłotów.

 

2.

Odnowienie i udostępnienie mieszkańcom Krakowa ogrodu przy Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana

Odnowienie oraz udostępnienie dla mieszkańców Krakowa ogrodu należącego do Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana przy ul. Krupniczej 38.

 

60.000 Wydział Edukacji Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.
3.

W Starym Mieście, nowe książki w bibliotece

Powiększenie księgozbioru Filii nr 4 i 8 Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie poprzez zakup nowości czytelniczych.

 

2.000 Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.
4.

Bezpieczne przejścia dla pieszych

Stworzenie bezpiecznego przejścia dla pieszych przy ul. Dietla 67 poprzez oświetlenie go punktowo skierowanymi lampami z białym światłem LED.

 

6.000 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Wykonano

DZIELNICA II GRZEGÓRZKI    

 L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania  Koszt zadania w PLN  Realizator  Stan realizacji zadania 
 1.  

„Ścieżka zdrowia" w parku przy śluzie na Dąbiu, na bulwarach na Dąbiu

Zakup i montaż ścieżki zdrowia w postaci drewnianych elementów do ćwiczeń wraz z tabliczkami informacyjnymi jak należy wykonać dane ćwiczenie i na jakie partie ciała ono oddziałuje.

 

 

34.980

 

 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Zadanie aktualnie ujęte w rezerwie budżetowej na 2015 r. „zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego dzielnic w 2014 roku".

W trakcie opracowywania są materiały do udzielenia zamówienia publicznego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.
Po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu dokumentów formalno-prawnych zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania.

 2.  

Uporządkowanie brzegów rzeki Białuchy

Uporządkowanie brzegów rzeki Białuchy, z dostosowaniem bulwarów do funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej.

 

 4.800 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Wykonano
 3.  

Przyjazny skwer

Urządzenie brzegu Białuchy poprzez zamontowanie oświetlenia, ławek i koszy na śmieci przy drodze nad Białuchą w okolicy ul. Cieplińskiego.

 

 26.000 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Zadanie aktualnie ujęte w rezerwie budżetowej na 2015 r. „zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego dzielnic w 2014 roku".

Przygotowany został program funkcjonalno – użytkowy, na podstawie którego ogłoszony zostanie przetarg w formule zaprojektuj i zbuduj.

 4.  

Równamy szanse w dostępie do książki wszystkim mieszkańcom Dzielnicy

Powiększenie księgozbioru Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie (Biblioteka Główna)oraz jej filii nr: 2, 12, 13, 16, 17 poprzez zakup nowości czytelniczych.

 

 6.000 Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.
 5.  

Mali ratownicy

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy, obsługi AED wraz zakupem sprzętu do nauki pierwszej pomocy dla Szkoły Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.

 

 11.600 Biuro ds. Ochrony Zdrowia Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.
 6.  

„Zdrowy kręgosłup" – zajęcia korekcyjno-rekreacyjne dla mieszkańców Dzielnicy II

Zajęcia korekcyjno-rekreacyjne z elementami gimnastycznymi „Zdrowy kręgosłup", mające na celu poprawę zdrowia, sprawności fizycznej, oraz aktywizację społeczną mieszkańców – bez ograniczeń wiekowych.

 

 3.300 Wydział Sportu Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.
 7.  

Słup ogłoszeniowy dla mieszkańców dzielnicy umiejscowiony w okolicy Urzędu Pocztowego nr 49 przy al. Pokoju 33

Słup ogłoszeniowy zlokalizowany na niewykorzystanej części gminnego, zielonego skweru, umożliwiający zamieszczanie ogłoszeń przez instytucje kulturalne, stowarzyszenia, instytucje mieszkańców dzielnicy.

 

 3.500 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Wykonano

DZIELNICA III PRĄDNIK CZERWONY    

 L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania  Koszt zadania w PLN  Realizator  Stan realizacji zadania 
 1.  

Książka bliżej Ciebie i dla Ciebie

Powiększenie księgozbioru Filii nr: 6, 7, 9, 10, 11, 18, 19 Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie poprzez zakup nowości czytelniczych.

 

 

7.000

 

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.
 2.  

Zielone ławeczki na osiedlach

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wspólne tworzenie atrakcyjnych i aktywizujących obszarów zielonych – zielonych ławeczek z wikliny w towarzystwie kwiatowych skwerów.

 

 14.000 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Zadanie aktualnie ujęte w rezerwie budżetowej na 2015 r. „zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego dzielnic w 2014 roku".

W ramach zadania zrealizowano:
- spotkanie robocze w ZIKIT, wstępne spotkanie (wizja lokalna) z pomysłodawczynią projektu, zwrócono się o oferty na pełnienie funkcji koordynatora prac.

 3.  

Aktywny senior

Forma integracji społecznej osób starszych, niepełnosprawnych, w celu zwiększenia ich aktywności oraz poprawy sprawności psycho-ruchowej.

 

 

18.200

 

Wydział Spraw Społecznych Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.
 4.  

Dzielnicowe pośrednictwo w pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym

Dzielnicowe pośrednictwo w pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym to baza informacji oraz ułatwianie kontaktu pomiędzy osobami starszymi i niepełnosprawnymi a wolontariuszami. Centrum animuje koordynator, który aktywnie poszukuje osób chętnych do niesienia pomocy oraz tych, które jej potrzebują.

 

 14.400 Wydział Spraw Społecznych Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.
 5.  

Równe szanse

Dofinansowanie treningów piłkarskich grup młodzieżowych KS Prądniczanka Kraków w okresie zimowym.

 

 15.840 Wydział Sportu Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.
 6.  

Czytanie to też sztuka

Stworzenie uczniom SP nr 64 warunków do nabywania umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, także z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej.

 

 26.250 Zespół Ekonomiki Oświaty Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.
 7.  

Skwerek przy studni

Dokończenie niskiego ogrodzenia i rewitalizacja zieleni przy końcu ul. J. Bitschana, obok bloku przy ul. Dobrego Pasterza 100.

 

 2.640 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Wykonano

DZIELNICA IV PRĄDNIK BIAŁY    

L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania  Koszt zadania w PLN  Realizator  Stan realizacji zadania 
 1.  

Pakiet „Angielski i Bezpieczeństwo" – inicjatywa "Angielski Bezpłatnie 5 Razy w Tygodniu dla Krakowskich Uczniów" oraz „Bezpieczne Przeprowadzanie Dzieci przez Jezdnię" i „Monitoring dla Szkół i Przedszkoli w Dzielnicy IV"

Zapewnienie nauczania angielskiego 5 razy w tygodniu dla uczniów oraz budowa lub rozbudowa monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych.

 

 99.600 Wydział Edukacji Wykonano

DZIELNICA V KROWODRZA    

 L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania  Koszt zadania w PLN  Realizator  Stan realizacji zadania 
 1.  

Rewitalizacja placów zabaw

Wymiana niesprawnych, uszkodzonych urządzeń oraz podłoża w ich strefie na placach zabaw w lokalizacjach: Młynówka Królewska (w pasie od ul. Racławickiej do ul. Wyspiańskiego), róg ul. Mazowieckiej i ul. Kmieca, park Wincentego a Paulo (ul. Lea/al. Kijowska), doposażenie placów w urządzenia rekreacyjne, zadaszenie piaskownic.

 

 

86.410

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Zadanie aktualnie ujęte w rezerwie budżetowej na 2015 r. „zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego dzielnic w 2014 roku".

Materiały do zamówienia publicznego w formule zaprojektuj i zbuduj w trakcie opracowania.

 2.  

Letnie Spotkania Filmowe „Pod osłoną nieba"

Zwrócenie uwagi na nowy model spędzania czasu w rodzinie, na jego integrujący czynnik i na pokonanie stereotypu zapracowanego i poświęcającego się rodzica. Podkreślenie, że to właśnie zanurzeni w kulturze rodzice są najlepszymi przekaźnikami wartościowych treści dla swoich dzieci.

 

 9.400 Wydział Edukacji Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.
 3.  

Rowerowe stojaki alejkowe

Zakup i montaż ośmiu stojaków rowerowych typu "U". Stojaki te miałyby być zamontowane przy Alejkach Grottgera (które są ciągiem rowerowo-pieszym), m.in. na obu placach zabaw oraz na terenie siłowni pod gołym niebem oraz na placu zabaw przy ul. Kmiecej.

 

 4.000 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu  Wykonano

DZIELNICA VI BRONOWICE    

L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania  Koszt zadania w PLN  Realizator  Stan realizacji zadania 
 1.  

Dopuszczenie jazdy rowerem po chodnikach wzdłuż ul. Armii Krajowej na odcinkach bez dróg rowerowych

Zamontowanie znaków drogowych zezwalających na jazdę rowerem po chodnikach, by umożliwić sensowną i legalną jazdę rowerem na tym odcinku.

 

 

20.000

 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Zadanie aktualnie ujęte w rezerwie budżetowej na 2015 r. „zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego dzielnic w 2014 roku".

Obecnie opracowywane są materiały potrzebne do wyłonienia wykonawców dokumentacji projektowych koniecznych do realizacji zadań. Niezbędne jest opracowanie projektu organizacji ruchu. Przewidywany okres opracowania 2,5 m-ca od zlecenia. Prace polegać będą na montażu znaków drogowych, obniżeniu krawężników i przystosowaniu szerokości przejść dla potrzeb ruchu rowerowego. Po opracowaniu w/w projektu, realizacja przewidywana w ramach umów zawartych na remonty dróg.

 2.  

Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. Zarzecze na wysokości KS Bronowianka

Budowa progu zwalniającego wykonanego z kostki brukowej, będącego jednocześnie przejściem dla pieszych.

 

33.000 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 

Zadanie aktualnie ujęte w rezerwie budżetowej na 2015 r. „zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego dzielnic w 2014 roku".

Pozyskano szczegółowe warunki techniczne i przygotowano zakres rzeczowy niezbędny do udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu dokumentów formalno-prawnych zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania.

 3.

Renowacja biblioteki

Renowacja elewacji budynku oraz okien Filii nr 7 Krowoderskiej Biblioteki Publicznej, przy ul. Balickiej 297.

 

35.981 Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015. 
 4.

Roztańczone Mydlniki

Rozpowszechnianie kultury tanecznej wśród mieszkańców oraz zapoznanie ich ze światem tańca towarzyskiego.

 

5.102,09 Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.

DZIELNICA VII ZWIERZYNIEC    

 L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania  Koszt zadania w PLN  Realizator  Stan realizacji zadania 
 1.  

Restauracja i modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 48 w celu podniesienia aktywności sportowej i zaangażowania obywatelskiego społeczności Bielan

Remont sali gimnastycznej w SP nr 48 jest konieczny ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz ze względów ekonomicznych (koszty ogrzewania). Po zmodernizowaniu będzie tu można zorganizować różnorakie zawody sportowe (od meczy piłkarskich po lekkoatletyczne zawody halowe), koncerty, przedstawienia teatralne, odczyty, prelekcje, spotkania towarzyskie.

 

84.530

Zespół Ekonomiki Oświaty Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015. 
 2.

„Wieczory Muzyczne na Woli" – Koncerty w Klubie Kultury Wola w roku 2015

Cykl comiesięcznych, niebiletowanych koncertów muzyki klasycznej, jazzowej i popularnej w Klubie Kultury Wola, adresowanych do mieszkańców Dzielnicy Zwierzyniec i pozostałych krakowian.

 

7.500 Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.
 3.

Nagłośnienie dla Zwierzyńca

Zakup sprzętu nagłośnieniowego do dyspozycji mieszkańców Dzielnicy VII Zwierzyniec.

 
6.000 Wydział Obsługi Urzędu  Zadanie zostanie zrealizowane pod koniec I –go lub początku II kwartału 2015 roku. 

DZIELNICA VIII DĘBNIKI    

 L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania  Koszt zadania w PLN  Realizator  Stan realizacji zadania 
 1.

Ochrona gminnych terenów zielonych cennych przyrodniczo znajdujących się na obszarze Zakrzówka

Poprawienie stanu cennych przyrodniczo gminnych terenów zieleni na obszarze Zakrzówka poprzez ich wykoszenie. Obszar Zakrzówka jest ulubionym miejscem rekreacji mieszkańców, stanowi również enklawę występowania i rozrodu chronionych gatunków zwierząt i roślin oraz jest częścią Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego.

 

 
 

9.945,60

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 

Zadanie aktualnie ujęte w rezerwie budżetowej na 2015 r. „ zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego dzielnic w 2014 roku ".

Przygotowywany jest zakres rzeczowy do zlecenia.

 2.

Ogród zabaw w Parku Dębnickim

Urządzenie ogrodu zabaw dla dzieci w postaci jednego zbrojonego kręgu żywopłotowego z piaskownicą i domkiem - zjeżdżalnią w środku.

 

 
60.000 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 

Zadanie aktualnie ujęte w rezerwie budżetowej na 2015 r. „ zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego dzielnic w 2014 roku ".

Wystąpiono o wytyczne, warunki techniczne oraz sugestie w stosunku do lokalizacji.
Pozyskano stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków, Plastyka Miasta, Biura Planowania Przestrzennego oraz komórek wewnętrznych ZIKIT.

Konieczne opracowanie projektu, a następnie realizacja po opracowaniu w/dokumentacji projektowej i pozyskaniu dokumentów formalno- prawnych .

 3.

Nasadzenia ekranów akustycznych roślinnością

Nasadzenie ekranów akustycznych przy ul. Bobrzyńskiego (początek od ul. Czerwonych Maków do wjazdu na os. Europejskie) roślinami np. winobluszczem pięciolistkowym.

 

 
3.900 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 

 

Wykonano

W 2015 r. zrealizowane zostaną zadania na kwotę 900 zł.

 4.

Budowa ogólnodostępnego, zadaszonego parkingu dla rowerów

Budowa wielostanowiskowego, zadaszonego, ogólnodostępnego parkingu dla rowerów. Zależnie od wybranego rozwiązania (modelu) 14-20 stanowisk.

 

 
15.000 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 

Zadanie aktualnie ujęte w rezerwie budżetowej na 2015 r. „zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego dzielnic w 2014 roku".

Obecnie opracowywane są materiały potrzebne do wyłonienia wykonawców dokumentacji projektowych koniecznych do realizacji zadań. Po opracowaniu dokumentacji planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację.

 5.

Sportowe soboty w SP 133

Zajęcia sportowe prowadzone w soboty jako wsparcie dla rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży oraz wdrożenie do aktywnego spędzania wolnego czasu.

 

 
10.000 Wydział Edukacji  Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015. 

DZIELNICA IX ŁAGIEWNIKI-BORĘK FAŁĘCKI    

L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania  Koszt zadania w PLN  Realizator  Stan realizacji zadania 
 1.

Park leśny Borek Fałęcki - I etap

Przekształcenie "uroczyska" w park leśny.

 

50.000

 
Wydział Kształtowania Środowiska  Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015. 
 2.

Modernizacja filii nr 20 Podgórskiej Biblioteki Publicznej w zakresie: instalacji klimatyzacji, doposażenie w funkcjonalne meble biblioteczne i uzupełnienie księgozbioru

Instalacja klimatyzacji, zakup mebli, zakup urządzenia multimedialnego, zakup uzupełniający księgozbioru i audiobooków.

 

 
15.000 Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015. 
 3.

Bezpieczna droga do szkoły - uspokojenie ruchu w rejonie przejścia dla pieszych przez ul. Fredry

Wykonanie wielowariantowej koncepcji uspokojenia ruchu na przejściu dla pieszych na ul. Fredry.

 

 
10.000 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 

Zadanie aktualnie ujęte w rezerwie budżetowej na 2015 r. „zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego dzielnic w 2014 roku".

Trwa opracowywanie zakresu rzeczowego dla zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Po opracowaniu dokumentacji planowane jest ogłoszenie przetargu na realizację.

 4.

Żaluzje w oknach sali gimnastycznej ZSO nr 17

Zamontowanie w oknach sali gimnastycznej ZSO nr 17 zewnętrznych żaluzji zaciemniających z systemem elektrycznym.

 

 
20.000 Zespół Ekonomiki Oświaty  Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015. 

DZIELNICA X SWOSZOWICE    

L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania  Koszt zadania w PLN  Realizator  Stan realizacji zadania 
 1.

Budowa placu zabaw dla Filii SP nr 97, ul. Armii Kraków 76

Budowa placu zabaw dla dzieci w wieku 6-9 lat na bezpiecznym podłożu wraz z montażem urządzeń do zabaw.

 

 
98.700 Zespół Ekonomiki Oświaty  Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.

DZIELNICA XI PODGÓRZE DUCHACKIE    

 L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania  Koszt zadania w PLN  Realizator  Stan realizacji zadania 
 1.

Pakiet "Angielski i Bezpieczeństwo" - Inicjatywa "Angielski Bezpłatnie 5 Razy w Tygodniu dla Krakowskich Uczniów" oraz "Bezpieczne Przeprowadzanie Dzieci przez Jezdnię" i "Monitoring dla Szkół i Przedszkoli w Dzielnicy XI"

Zapewnienie nauczania angielskiego 5 razy w tygodniu dla uczniów oraz budowa lub rozbudowa monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych.

 

 
99.600 Wydział Edukacji Wykonano

DZIELNICA XII BIEŻANÓW-PROKOCIM    

 L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania  Koszt zadania w PLN  Realizator  Stan realizacji zadania 
 1.

Pakiet "Angielski i Bezpieczeństwo" - Inicjatywa "Angielski Bezpłatnie 5 Razy w Tygodniu dla Krakowskich Uczniów" oraz "Bezpieczne Przeprowadzanie Dzieci przez Jezdnię" i "Monitoring dla Szkół i Przedszkoli w Dzielnicy XII"

Zapewnienie nauczania angielskiego 5 razy w tygodniu dla uczniów oraz budowa lub rozbudowa monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych.

 

 
99.600 Wydział Edukacji  Wykonano

DZIELNICA XIII PODGÓRZE    

 L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania  Koszt zadania w PLN  Realizator Stan realizacji zadania 
 1.

Zazieleńmy Podgórze - 100 drzew i 100 krzewów dla Podgórza

Zasadzenie 100 drzew i 100 krzewów na terenie Dzielnicy XIII.

 

 

35.448

 
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Zadanie aktualnie ujęte w rezerwie budżetowej na 2015 r. „zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego dzielnic w 2014 roku".

Przygotowywany jest zakres rzeczowy do zlecenia.

 2.

"Siłownia pod chmurką" w Parku Bednarskiego, czyli urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu dla osób w różnym wieku

"Zakątek ćwiczeń" - miejsce w Parku Bednarskiego z urządzeniami sportowymi do ćwiczeń na świeżym powietrzu dostępnymi dla każdego i dopasowanymi dla osób w różnym wieku, tzw. siłownia na świeżym powietrzu.

 

 
38.000 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 

Zadanie aktualnie ujęte w rezerwie budżetowej na 2015 r. „zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego dzielnic w 2014 roku".

Wystąpiono o szczegółowe warunki, wytyczne oraz wskazanie lokalizacji.
Uzyskano opinię Biura Planowania Przestrzennego, stanowisko Plastyka Miasta, stanowisko WUOZ, komórek wewnętrznych ZIKIT.

 3.

Zakup i montaż stojaków rowerowych

Projekt zakłada montaż stojaków na rowery w miejscach, wyznaczonych przez mieszkańców.

 

 
6.000 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu  Wykonano
 4.

Montaż progów wyspowych na ul. Myśliwskiej w okolicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Myśliwskiej 64 celem zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom

Montaż dwóch progów wyspowych.

 

 
12.000 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu  Wykonano
 5.

Rewitalizacja zielonych skwerów przy bloku Krasickiego 17

Odnowa zaniedbanego, zarastającego pokrzywami, kilkukrotnie niszczonego przez inwestycje prowadzone przy bloku (m.in. remont instalacji gazowej oraz c.o.), dwóch niewielkich terenów zielonych, jakie przed oknami mają mieszkańcy bloku przy ul. Krasickiego 17.

 

 
2.829 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu  Wykonano

DZIELNICA XIV CZYŻYNY    

 L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania  Koszt zadania w PLN  Realizator  Stan realizacji zadania
 1.

Budowa streetwork parku

Projekt przyczyni się do usunięcia bariery jaką jest brak odpowiedniej infrastruktury do uprawiania sportu, ma na celu budowę urządzeń treningowych złożonych z drążków pionowych poprzecznych, drabinek i poręczy w Parku Lotników Polskich, na łące przed Kraków Areną.

 
100.000 Zarząd Infrastruktury Sportowej  Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015. 

DZIELNICA XV MISTRZEJOWICE    

 L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania  Koszt zadania w PLN  Realizator  Stan realizacji zadania 
 1.

Pakiet "Angielski i Bezpieczeństwo" - Inicjatywa "Angielski Bezpłatnie 5 Razy w Tygodniu dla Krakowskich Uczniów" oraz "Bezpieczne Przeprowadzanie Dzieci przez Jezdnię" i "Monitoring dla Szkół i Przedszkoli w Dzielnicy XV"

Zapewnienie nauczania angielskiego 5 razy w tygodniu dla uczniów oraz budowa lub rozbudowa monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych.

 

 
99.600 Wydział Edukacji  Wykonano

DZIELNICA XVI BIEŃCZYCE    

 L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania  Koszt zadania w PLN  Realizator  Stan realizacji zadania 
 1.

Aktywne Bieńczyce

Zainstalowanie różnorodnych przedmiotów do ćwiczeń ruchowych dla dorosłych na terenie Plant Bieńczyckich.

 

 
100.000 Zarząd Infrastruktury Sportowej  Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015. 

DZIELNICA XVII WZGÓRZA KRZESŁAWICKIE    

 L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania  Koszt zadania w PLN  Realizator  Stan realizacji zadania 
 1.

Zagospodarowanie terenu zielonego na terenie Dzielnicy XVII - Stworzenie Skwerku Rekreacyjnego

Zagospodarowanie terenu zielonego na os. Lubocza, który aktualnie jest nieużytkiem. Stworzenie miejsca dla rekreacji i organizacji imprez kulturalnych i artystycznych.

 

 

75.000

 
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 

Zadanie aktualnie ujęte w rezerwie budżetowej na 2015 r. „zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego dzielnic w 2014 roku".

Przygotowano zakres rzeczowy dla zadania. W przygotowaniu wystąpienie o złożenie ofert na opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie po jej opracowaniu i pozyskaniu dokumentów formalno- prawnych ogłoszenie przetargu na realizację zadania.

 2.

Wykonanie pobocza asfaltowego o szerokości 1,5 metra na odcinku 80 metrów ul. Darwina/ul. Lubocka

Utwardzenie pobocza tłuczniem i położenie nakładki asfaltowej grubości 3 cm na powierzchni 120 m2, następnie namalowanie białej linii oddzielającej jezdnię od pobocza asfaltowego.

 

 
12.000 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu  Wykonano 
 3.

Zakup nowego księgozbioru

Zakup nowego księgozbioru dla uczniów SP nr 78.

 

6.150 Wydział Edukacji  Wykonano
 4.

Ustawienie lustra przy skrzyżowaniu ulic

Ustawienie lustra drogowego przy skrzyżowaniu ul. Orłowskiego i ul. Łuczanowickiej.

 

6.500 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu  Wykonano 

DZIELNICA XVIII NOWA HUTA    

 L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania  Koszt zadania w PLN  Realizator  Stan realizacji zadania 
 1.

To nie wszystko mieć boisko

Renowacja i zapewnienie odpowiedniego stałego nadzoru nad boiskiem treningowym nr I w kompleksie Stadionu Miejskiego Hutnik Kraków, wykorzystywanego przez Stowarzyszenie Nowy Hutnik 2010.

100.000 Zarząd Infrastruktury Sportowej  Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.

ZADANIA O CHARAKTERZE OGÓLNOMIEJSKIM    

L.p. Nazwa i skrócony opis propozycji zadania  Koszt zadania w PLN  Realizator  Stan realizacji zadania 
1.

Free WiFi for Cracow - Darmowy Miejski Internet

Stworzenie ogólnomiejskiej sieci darmowego WiFi dla mieszkańców, jak również turystów.

 

 

1.500.000

 
Wydział Informatyki  Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015-17. 
2.

Sekundniki na głównych sygnalizacjach świetlnych

Instalacja na najważniejszych skrzyżowaniach sekundników, wskazujących czas pozostały do zmiany światła.

 


 

 
76.000 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu  Wykonano
 3.

Uruchomienie tablicy informującej o stężeniach zanieczyszczeń powietrza

Instalacja tablicy multimedialnej, która będzie informować mieszkańców o aktualnych poziomach poszczególnych zanieczyszczeń powietrza (PM10, PM2.5, benzo[a]piren, NO2, ozon).

 

 
300.000 Wydział Kształtowania Środowiska  Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015. 
 4.

"Od dzieciaka do starszaka" - gigantyczny plac zabaw w Parku Jordana

Montaż specjalnego zestawu zabawkowego Quadro, którego rozbudowana konstrukcja jest w stanie zapewnić równoczesną zabawę nawet 80-cio osobowej grupie dzieci. Zestaw umożliwia szeroko rozumiany rozwój sprawności fizycznej, a w szczególności takich umiejętności jak pokonywanie przeszkód, wspinanie, zwisanie, pełzanie oraz ześlizgiwanie.

 

 
236.900,96 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu

Zadanie aktualnie ujęte w rezerwie budżetowej na 2015 r. „zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego ogólnomiejskiego w 2014 roku".

ZIKIT oczekuje na opinie niezbędne do prawidłowego udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie po jej opracowaniu realizacji zadania.

 5.

Centrum psychoonkologii

Indywidualne oraz grupowe zajęcia z psychologiem, dietetykiem, onkologiem oraz zajęcia rehabilitacji ruchowej (gimnastyka ogólnousprawniająca, spacery nordic walking, choreoterapia, pilates) dla osób z diagnozą choroby onkologicznej oraz dla ich bliskich i rodzin.

 

 

29.700

Biuro ds. Ochrony Zdrowia  Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania https://www.bip.krakow.pl/?news_id=66407
 6.

Pogromcy bazgrołów

Celem projektu jest zainicjowanie i przeprowadzenie zdecydowanych działań przeciwko szpecącym miasto bazgrołom, polegające na usuwaniu ich wszystkimi dostępnymi, legalnymi sposobami. Dodatkowo realizacja projektu ma doprowadzić do wytworzenia lokalnych wspólnot, dla których dobry wizerunek miasta będzie wspólną troską.

 

 
400.000 Wydział Gospodarki Komunalnej  Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.
 7.

Rewitalizacja Kopca Wandy wraz z terenami zielonymi

Pielęgnacja drzew i krzewów oraz poprawa oznakowania dla turystów.

 

 
39.650 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 

Zadanie aktualnie ujęte w rezerwie budżetowej na 2015 r. „zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego dzielnic w 2014 roku".

W przygotowaniu materiały niezbędne do udzielenia zamówienia publicznego.

 8.

Ścieżka narciarstwa biegowego Nordic Walking od Salwatora do Dąbia wzdłuż Bulwarów Wiślanych

Profesjonalne przygotowanie śladu (skuterem śnieżnym) do uprawiania zimą narciarstwa biegowego, latem ścieżka nordic walking.

 

 
80.000 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu 

 

Zadanie aktualnie ujęte w rezerwie budżetowej na 2015 r. „zadania wyłonione w ramach budżetu obywatelskiego dzielnic w 2014 roku".

Wystąpiono o warunki, wytyczne oraz inne sugestie w stosunku do lokalizacji oraz wzoru i rozmieszczenia tablic informacyjnych, zorganizowano spotkanie w terenie z udziałem zainteresowanych stron w celu omówienia zagadnienia i wyznaczenia wstępnie trasy.
Z uwagi na to, że zadanie nie jest wprowadzone do budżetu miasta Krakowa nie przystąpiono do realizacji części polegającej na wyznaczeniu śladu dla narciarstwa biegowego.

 9.

Bestsellery w bibliotekach, nie tylko w Empiku

Poszerzenie księgozbiorów bibliotek o nowości wydawnicze i audiobooki.

 

 

25.000

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego  Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015. 
 10.

Pakiet uzupełniający nr 1 do dodatkowych lekcji języka angielskiego - zakup materiałów biurowych na kwotę 200 zł

Zakup materiałów biurowych przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, np. tonery do drukarek.

 

 
200 Zespół Ekonomiki Oświaty  Realizacja zadania została przesunięta na rok 2015. 
 11.

Pakiet uzupełniający nr 3 do dodatkowych lekcji języka angielskiego - zakup materiałów biurowych na kwotę 100 zł

Zakup materiałów biurowych przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, np. tonery do drukarek.

 

 
100 Zespół Ekonomiki Oświaty  Realizacja zadania została przesunięta na rok 2015. 
 12.

Pakiet uzupełniający nr 2 do dodatkowych lekcji języka angielskiego - zakup materiałów biurowych na kwotę 150 zł

Zakup materiałów biurowych przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, np. tonery do drukarek.

 

 
150 Zespół Ekonomiki Oświaty Realizacja zadania została przesunięta na rok 2015. 
 13.

Pakiet uzupełniający nr 4 do dodatkowych lekcji języka angielskiego - zakup materiałów biurowych na kwotę 44 zł

Zakup materiałów biurowych przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, np. tonery do drukarek.

 

 
44 Zespół Ekonomiki Oświaty Realizacja zadania została przesunięta na rok 2015. 
 14.

Razem fajniej!

Rozwijanie właściwych interakcji pomiędzy dziećmi niepełnosprawnymi a ich pełnosprawnymi rówieśnikami, wzmacnianie postawy akceptacji, otwartości i życzliwości wobec drugiego człowieka, przełamywanie barier i lęków przed odmiennością oraz wyrównywanie szans na rozpoczęcie dalszej drogi edukacyjnej.

 

 
11.885 Wydział Edukacji  Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2015.