Dokument archiwalny

Ustalenia Komisji ds. Pracowni Twórczych z dnia 30 października 2014 r.

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa informuje, że 30 października 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Pracowni Twórczych, która rozpatrzyła 34 wnioski dotyczące najmu lokali z zasobów Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych na pracownie twórcze.

Komisja ds. Pracowni Twórczych powołana zarządzeniem Nr 1254/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 maja 2012 r. na podstawie uchwały LXXVII/1145/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury – pracownie twórcze, działając zgodnie z regulaminem przyjętym zarządzeniem Nr 1299/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2007 r. ustaliła, co następuje:

  1. Pani Ewa Zawadzka otrzymuje propozycję najmu pracowni przy ul. Napoleona Cybulskiego 5/22 w Krakowie,
  2. Pani Małgorzata Niespodziewana-Rados otrzymuje propozycję najmu pracowni przy ul. Królewskiej 62/9 w Krakowie,
  3. Pan Maciej Preyer otrzymuje propozycję najmu pracowni na os. Stalowym 4/100 w Krakowie,
  4. Pan Piotr Bubak otrzymuje propozycję najmu pracowni przy ul. Lucjana Siemieńskiego 10/1 w Krakowie.

Uwagi i zastrzeżenia dotyczące ustaleń Komisji ds. Pracowni Twórczych można składać w terminie do dnia 20 listopada 2014 r., na stanowisku Nr 5, w Kancelarii Magistratu przy pl. Wszystkich Świętych 3-4. Dodatkowe informacje: tel. 12 616 1918.