Historia sporządzania planu

ODSTĄPIONY OD SPORZĄDZENIA (HISTORIA SPORZĄDZANIA)
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru REJON RONDA OFIAR KATYNIA II

Logo
 

Powierzchnia planu - 41,2 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnice: IV Prądnik Biały i VI Bronowice

Lokalizacja


Prace nad planem prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 10 czerwca 2015 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę XVI/283/15 w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON RONDA OFIAR KATYNIA II".

Obszar i granice planu
Obszar i granice planu
Fragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan ma na celu stworzenie nowych regulacji prawnych, które pozwolą na określenie czytelnych zasad zagospodarowania tej części Miasta w dostosowaniu do ustaleń obowiązującego Studium - zwłaszcza w zakresie dopuszczenia handlu wielkopowierzchniowego oraz umożliwienia realizacji obiektów usługowych o wysokim standardzie architektury z wysokościowym akcentowaniem pierzei kształtowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. W. Eliasza Radzikowskiego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustali zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.

W dniu 9 kwietnia 2015 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym przedstawiono wstępną koncepcję planu - Odnośnik do listy przeprowadzonych spotkańdokument pdf-tekst

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip