Dokument archiwalny

WYKAZ KART DOKUMENTACYJNYCH OSUWISK

I TERENÓW ZAGROŻONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH

 

Dzielnica III – Prądnik Czerwony:

 

1. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-011-1/3 dla osuwiska nr 1/3 przy ul. Rozrywka. [.pdf] - rok wykonania: 2015

 

2. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-011-1/15 dla osuwiska nr 1/15 przy ulicach: Zjazdu Gnieźnieńskiego / Parnickiego. [.pdf] - rok wykonania: 2015

 

3. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-039-2/15 dla osuwiska nr 2/15 przy ulicach: Zjazdu Gnieźnieńskiego / Parnickiego. [.pdf] - rok wykonania: 2015

 

4. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-011-3/3 dla osuwiska nr 3/3 przy ulicach: Antyczna / Kwartowa. [.pdf] - rok wykonania: 2015

 

5. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-011-4/3 dla osuwiska nr 4/3 przy ul. Pana Cogito. [.pdf] - rok wykonania: 2015

 

6. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-011-5/3 dla osuwiska nr 5/3 przy ul. Pana Cogito. [.pdf] - rok wykonania: 2015

 

7. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-011-6/3 dla osuwiska nr 6/3 przy ul. Pana Cogito. [.pdf] - rok wykonania: 2015

 

8. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-011-7/3 dla osuwiska nr 7/3 przy ul. Rozrywka. [.pdf]- rok wykonania: 2015

 

9. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-011-8/3 dla osuwiska nr 8/3 przy ul. Reduta. [.pdf] - rok wykonania: 2015

 

 

 

Dzielnica IV – Prądnik Biały:

 

10. Karta dokumentacyjna osuwiska i terenu zagrożonego wraz z opinią nr 12-61-029-3/4 dla osuwiska nr 3/4 i terenu zagrożonego nr 3/4 przy ul. Jurajskiej. [.pdf] - rok wykonania: 2015

 

11. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-029-015-04 dla osuwiska nr 015/04 os. Gotyk. [.pdf] - rok wykonania: 2017

 

12. Karta dokumentacyjna terenu zagrożonego (TZ) wraz z opinią nr 12-61-029-1/4 dla terenu zagrożonego nr 1/4 przy ul. Jurajskiej. [.pdf] - rok wykonania: 2015

 

13. Karta dokumentacyjna terenu zagrożonego (TZ) wraz z opinią nr 12-61-029-2/4 dla terenu zagrożonego nr 2/4 przy ul. Jurajskiej. [.pdf] - rok wykonania: 2015

 

14. Karta dokumentacyjna terenu zagrożonego (TZ) wraz z opinią nr 12-61-029-5/4 dla terenu zagrożonego nr 5/4 przy ul. Jęczmiennej. [.pdf] - rok wykonania: 2015

 

15. Karta dokumentacyjna terenu zagrożonego (TZ) wraz z opinią nr 12-61-029-4/4 dla terenu zagrożonego nr 4/4 przy ulicach: Na Zielonki / Jurajska. [.pdf] - rok wykonania: 2015

 

16. Karta dokumentacyjna terenu zagrożonego (TZ) wraz z opinią nr 12-61-029-007-04 dla terenu zagrożonego nr 007/04 przy os. Gotyk. [.pdf] - rok wykonania: 2017

 

 

Dzielnica VI – Bronowice

 

17. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-011-1 dla osuwiska przy ul. Tetmajera. [.pdf] - rok wykonania: 2017

 

 

Dzielnica VII – Zwierzyniec:

 

18. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-029-6 dla osuwiska nr 60/7 przy ul. Kamedulskiej. [.pdf] - rok wykonania: 2010

 

19. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-029-5 dla osuwiska nr 72/7 przy ul. Kaszubskiej. [.pdf] - rok wykonania: 2010

 

20. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-029-7 dla osuwiska nr 58/7 przy ul. Przegorzalskiej. [.pdf] - rok wykonania: 2010

 

21. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-14 dla osuwiska nr 14/7 przy ul. Sawickiego[.pdf] - rok wykonania: 2015

 

22. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-029-8 (poprawiona w dniu 15.03.2011 r. w punkcie 3.6) dla osuwiska nr 22/7 przy ul. Zakamycze. [.pdf] - rok wykonania: 2011

 

23. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-1 dla osuwiska na Kopcu Kościuszki[.pdf] - rok wykonania: 2011

 

24. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-59-7 dla osuwiska nr 59/7 przy ulicach: Nietoperzy / Kamedulska / Przegorzalska. [.pdf] - rok wykonania: 2014

 

25. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-12/7 dla osuwiska nr 12/7 przy ulicach: Nad Sikornikiem / Lajkonika (północne stoki Wzgórza Św. Bronisławy). [.pdf] - rok wykonania: 2015

 

26. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-78/7 dla osuwiska nr 78/7 na północnych stokach Wzgórza Św. Bronisławy (okolice ulic: Nad Sikornikiem / Lajkonika). [.pdf] - rok wykonania: 2015

 

27. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-79/7 dla osuwiska nr 79/7 na północnych stokach Wzgórza Św. Bronisławy (okolice ulic: Nad Sikornikiem / Lajkonika). [.pdf] - rok wykonania: 2015

 

28. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-80/7 dla osuwiska nr 80/7 na północnych stokach Wzgórza Św. Bronisławy (okolice ulic: Nad Sikornikiem / Lajkonika). [.pdf] - rok wykonania: 2015

 

29. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-82/7 dla osuwiska nr 82/7 przy ul. Leśnej [.pdf] - rok wykonania: 2015

 

 

Dzielnica VIII – Dębniki:

 

30. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-11 dla osuwisk nr 42/8, 44/8 i 45/8 przy ul. Żyznej[.pdf] - rok wykonania: 2010

 

31. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-9/8 dla osuwiska nr 9/8 przy ul. Tynieckiej. [.pdf] - rok wykonania: 2015

 

32. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-017-08 dla osuwiska nr 017/08 przy ul. Szerokie Łąki [.pdf] - rok wykonania: 2017

 

33. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-018-08 dla osuwiska nr 018/08 przy ul. Szerokie Łąki [.pdf] - rok wykonania: 2017

 

34. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-019-08 dla osuwiska nr 019/08 przy ul. Grzegorzewskiej [.pdf] - rok wykonania: 2017

 

35. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-024-08 dla osuwiska nr 024/08 przy ul. Ks. Jakuba Wujka [.pdf] - rok wykonania: 2017

  

36. Archiwalna Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-25/8 dla osuwiska nr 25/8 przy ulicach: Paska / Wujka / Starzyńskiego. [.pdf] - rok wykonania: 2015

 

37.Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-025-08 dla osuwiska nr 025/08 przy ulicach: Paska / Wujka / Starzyńskiego. [.pdf] - rok wykonania: 2017

 

 

Dzielnica X – Swoszowice:

 

38. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-14 dla osuwisk nr 66/10 i 67/10 przy ul. Golkowickiej. [.pdf] - rok wykonania: 2011

 

39. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-4 dla osuwiska nr 40/10 przy ul. Kuryłowicza[.pdf]- rok wykonania: 2010

 

40. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-2 dla osuwiska nr 102/10 przy ul. Matematyków Krakowskich[.pdf] - rok wykonania: 2010

 

41. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-3 dla osuwiska nr 19/10 przy ul. Sawiczewskich[.pdf] - rok wykonania: 2011

 

42. Karta rejestracyjna osuwiska nr 12-61-049-Sz-1 dla osuwiska nr 107/10 przy ul. Szarskiego. [.pdf] - rok wykonania: 2010

 

43. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-9 dla osuwiska nr 30/10 przy ulicach: Żelazowskiego / Hallera[.pdf] - rok wykonania: 2010

 

44. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-107-10 dla osuwiska nr 107/10 przy ul. Szarskiego. [.pdf] - rok wykonania: 2014

 

45. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-31-10 dla osuwiska nr 31/10 przy ul. Nad Fosą. [.pdf] - rok wykonania: 2014

 

46. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-32-10 dla osuwiska nr 32/10 przy ul. Nad Fosą. [.pdf] - rok wykonania: 2014

 

47. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-82-10 dla osuwiska nr 82/10 przy ul. Gruszczyńskiego (między ulicami: Malinowskiego / Krzemieniecka). [.pdf] - rok wykonania: 2014

 

48. Karta rejestracyjna osuwiska nr 12-61-049-86-10 dla osuwiska nr 86/10 przy ul. Krzemienieckiej. [.pdf] - rok wykonania: 2015

 

49. Archiwalna Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-1 dla osuwiska nr 98/10 i 99/10 przy ul. Gościnnej. [.pdf] - rok wykonania 2010

 

50. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-098a-10 dla osuwiska nr 98a/10 przy ul. Gościnnej. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

51. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-098b-10 dla osuwiska nr 98b/10 przy ul. Gościnnej. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

52. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-005-10 dla osuwiska nr 005/10 przy ul. Orszańskiej. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

53. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-007-10 dla osuwiska nr 007/10 przy ul. Orszańskiej. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

54. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-008-10 dla osuwiska nr 008/10 przy ul. Orszańskiej. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

55. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-009-10 dla osuwiska nr 009/10 przy ul. Hallera. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

56. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-010-10 dla osuwiska nr 010/10 przy ul. Hallera. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

57. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-011-10 dla osuwiska nr 011/10 przy ul. Hallera. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

58. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-012-10 dla osuwiska nr 012/10 przy ul. Hallera. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

59. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-013-10 dla osuwiska nr 013/10 przy ul. Hoborskiego. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

60. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-014-10 dla osuwiska nr 014/10 przy ul. Hoborskiego. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

61. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-029-10 dla osuwiska nr 029/10 przy ul. Osterwy. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

62. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-034-10 dla osuwiska nr 034/10 przy ul. Osterwy. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

63. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-036-10 dla osuwiska nr 036/10 przy ul. Gruszczyńskiego. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

64. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-038-10 dla osuwiska nr 038/10 przy ul. Sawiczewskich. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

65. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-039-10 dla osuwiska nr 039/10 przy ul. Sawiczewskich. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

66. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-042a-10 dla osuwiska nr 042a/10  przy ul. Geologów. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

67. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-042b-10 dla osuwiska nr 042b/10 przy ul. Geologów. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

68. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-042c-10 dla osuwiska nr 042c/10 przy ul. Geologów. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

69. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-043-10 dla osuwiska nr 043/10 przy ul. Geologów. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

70. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-044-10 dla osuwiska nr 044/10 przy ul. Geologów. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

71. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-045-10 dla osuwiska nr 045/10 przy ul. Nad Fosą. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

72. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-046-10 dla osuwiska nr 046/10 przy ul. Geologów. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

73. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-047-10 dla osuwiska nr 047/10 przy ul. Geologów. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

74. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-048-10 dla osuwiska nr 048/10 przy ul. Geologów. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

75. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-049-10 dla osuwiska nr 049/10 przy ul. Gruszczyńskiego. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

76. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-050-10 dla osuwiska nr 050/10 przy ul. Żelazowskiego. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

77. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-058-10 dla osuwiska nr 058/10 przy ul. Herbowej. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

78. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-060-10 dla osuwiska nr 060/10 przy ul. Bochnaka. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

79. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-061-10 dla osuwiska nr 061/10 przy ul. Dróżka. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

80. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-062-10 dla osuwiska nr 062/10 przy ul. Gilowej. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

81. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-063-10 dla osuwiska nr 063/10 przy ul. Landaua. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

82. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-068-10 dla osuwiska nr 068/10 przy ul. Kenara. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

83. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-069-10 dla osuwiska nr 069/10 przy ul. Kenara. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

84. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-088-10 dla osuwiska nr 088/10 przy ul. Niewodniczańskiego. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

85. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-089-10 dla osuwiska nr 089/10 przy ul. Niewodniczańskiego. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

86. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-095-10 dla osuwiska nr 095/10 przy ul. Nowickiego. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

87. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-096-10 dla osuwiska nr 096/10 przy ul. Goscinnej - boczna. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

88. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-097-10 dla osuwiska nr 097/10 przy ul. Goscinnej- boczna. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

89. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-099-10 dla osuwiska nr 099/10 przy ul. Goscinnej. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

90. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-104-10 dla osuwiska nr 104/10 przy ul. Grzepickiego. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

91. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-105-10 dla osuwiska nr 105/10 przy ul. Grzepickiego. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

92. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-106-10 dla osuwiska nr 106/10 przy ul. Chrzanowskiego. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

93. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-130-10 dla osuwiska nr 130/10 przy ul. Gąsiorowskiego. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

94. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-131-10 dla osuwiska nr 131/10 przy ul. Gąsiorowskiego. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

95. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-132-10 dla osuwiska nr 132/10 przy ul. Gąsiorowskiego. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

96. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-135-10 dla osuwiska nr 135/10 przy ul. Myślenickiej. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

97. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-136-10 dla osuwiska nr 136/10 przy ul. Myślenickiej. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

98. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-137-10 dla osuwiska nr 137/10 przy ul. Landaua. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

99. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-138-10 dla osuwiska nr 138/10 przy ul. Nowickiego. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

100. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-139-10 dla osuwiska nr 139/10 przy ul. Nowickiego. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

101. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-140-10 dla osuwiska nr 140/10 przy ul. Nowickiego. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

102. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-141-10 dla osuwiska nr 141/10 przy ul. Nowickiego. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

103. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-142-10 dla osuwiska nr 142/10 przy ul. Nowickiego. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

104. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-143-10 dla osuwiska nr 143/10 przy ul. Nowickiego. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

105. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-144-10 dla osuwiska nr 144/10 przy ul. Gościnnej. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

106. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-145-10 dla osuwiska nr 145/10 przy ul. Gościnnej. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

107. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-146-10 dla osuwiska nr 146/10 przy ul. Krzyżanowskiego [.pdf] - rok wykonania 2016

 

108. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-147-10 dla osuwiska nr 147/10 przy ul. Krzyżanowskiego [.pdf] - rok wykonania 2016

 

109. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-148-10 dla osuwiska nr 148/10 przy ul. Chrzanowskiego. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

110. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-149-10 dla osuwiska nr 149/10 przy ul. Hallera. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

111. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-150-10 dla osuwiska nr 150/10 Las Kosocicki. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

112. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-151-10 dla osuwiska nr 151/10 przy ul. Szczegów. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

113. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-152-10 dla osuwiska nr 152/10 przy ul. Szczegów. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

114. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-153-10 dla osuwiska nr 153/10 przy ul. Szczegów. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

115. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-154-10 dla osuwiska nr 154/10 przy ul. Geologów. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

116. Karta dokumentacyjna terenu zagrożonego ruchami masowymi ziemi nr 12-61-049-001-10 dla terenu nr 001/10 przy ul. Osterwy. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

117. Karta dokumentacyjna terenu zagrożonego ruchami masowymi ziemi nr 12-61-049-002-10 dla terenu nr 002/10 przy ul. Bochnaka. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

118. Karta dokumentacyjna terenu zagrożonego ruchami masowymi ziemi nr 12-61-049-003-10 dla terenu nr 003/10 przy ul. Landaua. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

119. Karta dokumentacyjna terenu zagrożonego ruchami masowymi ziemi nr 12-61-049-004-10 dla terenu nr 004/10 przy ul. Gościnnej. [.pdf] - rok wykonania 2016

 

 

Dzielnica XI – Podgórze Duchackie:

 

120. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-8-11 dla osuwiska nr 8/11 przy ul. Zyndrama z Maszkowic. [.pdf] - rok wykonania 2014

 

 

 

Dzielnica XII – Bieżanów – Prokocim:

 

121. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-10 dla osuwiska nr 4/12 przy ul. Żabiej[.pdf] - rok wykonania 2010

 

122. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-5/12 dla osuwiska nr 5/12 przy ul. Żabiej[.pdf] - rok wykonania 2014

 

123.Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-014-12 dla osuwiska nr 014/12 przy ul. Zarzyckiego. [.pdf] - rok wykonania 2017

 

 

 

Dzielnica XIII – Podgórze:

 

124. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-049-k2 dla osuwiska nr 2/13 na Kopcu Krakusa. [.pdf] - rok wykonania 2014

 

 

 

Dzielnica XVIII – Nowa Huta:

 

125. Archiwalna Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-039-2 dla osuwisk nr 12/18 i 14/18 na os. Centrum E (Skarpa Nowohucka). [.pdf] - rok wykonania 2010

 

126. Archiwalna Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-039-1 dla osuwisk nr 12/18, 14/18, 15/18 i 18/18 na osiedlach: Centrum E/ Na Skarpie [.pdf] - rok wykonania 2010

 

127. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-039-009-18 dla osuwiska nr 009/18 przy ul. Jana Pawła II (Skarpa Nowohucka) [.pdf] - rok wykonania 2017

 

128. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-039-010-18 dla osuwiska nr 010/18 przy os. Centrum E (Skarpa Nowohucka) [.pdf] - rok wykonania 2017

 

129. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-039-011-18 dla osuwiska nr 011/18 przy os. Centrum E (Skarpa Nowohucka) [.pdf] - rok wykonania 2017

 

130. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-039-012-18 dla osuwiska nr 012/18 przy os. Centrum E (Skarpa Nowohucka) [.pdf] - rok wykonania 2017

 

131. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-039-013-18 dla osuwiska nr 013/18 przy os. Na Skarpie (Skarpa Nowohucka) [.pdf] - rok wykonania 2017

 

132. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-039-014-18 dla osuwiska nr 014/18 przy os. Na Skarpie (Skarpa Nowohucka) [.pdf] - rok wykonania 2017

 

133. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-039-015-18 dla osuwiska nr 015/18 przy os. Na Skarpie (Skarpa Nowohucka) [.pdf] - rok wykonania 2017

 

134. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-039-016-18 dla osuwiska nr 016/18 przy os. Na Skarpie (Skarpa Nowohucka) [.pdf] - rok wykonania 2017

 

135. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-039-017-18 dla osuwiska nr 017/18 przy os. Na Skarpie (Skarpa Nowohucka) [.pdf] - rok wykonania 2017

 

136. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-039-018-18 dla osuwiska nr 018/18 przy os. Na Skarpie (Skarpa Nowohucka) [.pdf] - rok wykonania 2017

 

137. Karta dokumentacyjna osuwiska i terenu zagrożonego wraz z opinią nr 12-61-039-23/18 (12/18) dla osuwiska nr 23/18 i terenu zagrożonego nr 12/18 przy ul. Deszczowej. [.pdf] - rok wykonania 2015

 

138. Karta dokumentacyjna osuwiska i terenu zagrożonego wraz z opinią nr 12-61-039-24/18 (12/18) dla osuwiska nr 24/18 i terenu zagrożonego nr 12/18 przy ul. Deszczowej. [.pdf] - rok wykonania 2015

 

139. Karta dokumentacyjna osuwiska wraz z opinią nr 12-61-039-027-18 dla osuwiska nr 027/18 przy os. Na Skarpie (Skarpa Nowohucka) [.pdf] - rok wykonania 2017

 

140. Karta dokumentacyjna terenu zagrożonego wraz z opinią nr 12-61-039-008/18 dla terenu zagrożonego nr 008/18 przy ul. Igołomskiej [.pdf] - rok wykonania 2017

 

141. Karta dokumentacyjna terenu zagrożonego wraz z opinią nr 12-61-039-005/18 dla terenu zagrożonego nr 005/18 os. Centrum E / os. Na Skarpie (Skarpa Nowohucka) [.pdf] - rok wykonania 2017