Dokument archiwalny

MIEJSKA KOMISJA DS. REFERENDUM

 

Miejska Komisja ds. Referendum została powołana uchwałą Nr CII/1554/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 kwietnia 2014 r.

 

 

Uchwały Miejskiej Komisji ds. Referendum:

 

Uchwała Nr 1/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji do spraw Referendum

 

Uchwała Nr 2/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie Wiceprzewodniczącej Miejskiej Komisji do spraw Referendum

 

Uchwała Nr 3/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad powoływania członków obwodowych komisji do spraw referendum

 

Uchwała Nr 4/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru zgłoszenia do obwodowej komisji do spraw referendum

 

Uchwała Nr 5/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w referendum zarządzonym na dzień 25 maja 2014 r.

 

Uchwała Nr 6/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania oraz nakładki na kartę do głosowania i dostarczenia ich obwodowym komisjom do spraw referendum w referendum lokalnym zarządzonym na dzień 25 maja 2014 r.

 

Uchwała Nr 7 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Informacji dla osób niepełnosprawnych oraz ustalenia wzorów dokumentów związanych z udzielaniem pełnomocnictw do głosowania w referendum lokalnym w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Krakowa zarządzonym na 25 maja 2014 r.

 

Uchwała Nr 8/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Miejskiej Komisji ds. Referendum Nr 3/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad powoływania członków obwodowych komisji ds. referendum

 

Uchwała Nr 9/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Załącznik do uchwały Nr 9/2014

 

Uchwała Nr 10/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia wytycznych dla obwodowych komisji do spraw referendum

 

Uchwała Nr 11/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia wzoru protokołu głosowania w obwodzie

 

Uchwała nr 12/2014 z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie przyjęcia wzoru protokołu ustalenia wyniku referendum gminnego

 

Uchwała nr 13/2014 z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa

 

Uchwała nr 14/2014 z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 9/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Załącznik do uchwały Nr 14/2014