Dokument archiwalny

 

Program Ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla miasta Krakowa -
Krakowski program małej retencji wód opadowych

Na realizację programu Ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla miasta Krakowa pod nazwą „Krakowski program małej retencji wód opadowych” Gmina Miejska Kraków przeznaczyła w 2014 roku środki w wysokości 300 tysięcy złotych. Środki te zostały rozdysponowane. Pozostałe wnioski rozpatrywane będą w przyszłym roku, do wysokości środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie na 2015 r. W przypadku pozyskania dodatkowych środków w bieżącym roku, rozpatrzona zostanie kolejna partia wniosków, do wysokości pozyskanych środków.


UCHWAŁA NR LXXX/1223/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla Miasta Krakowa pod nazwą ''Krakowski program małej retencji wód opadowych''


Ogłoszenie o naborze wniosków w 2014 roku w ramach programu Ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi dla miasta Krakowa - „Krakowski program małej retencji wód opadowych”


Lista nr 1/2014 ocenionych wniosków w ramach Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych - Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 889/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 kwietnia 2014 r.

Lista nr 2/2014 ocenionych wniosków w ramach Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych - Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2037/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 lipca 2014 r., zmieniającego Zarządzenie nr 1086/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2014 r.