Dokument archiwalny

REFERENDUM LOKALNE

NIEDZIELA 25 MAJA 2014 R.

 

 

 

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z przeprowadzeniem referendum lokalnego w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Krakowa, zarządzonym na dzień 25 maja 2014 r.

 

 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie powołania zespołów zadaniowych do spraw realizacji niektórych przedsięwzięć będących przedmiotem referendum lokalnego przeprowadzonego w dniu 25 maja 2014 r. w Krakowie

 


 

Oficjalne wyniki referendum

Frekwencja wyniosła 35,96%, co oznacza, że referendum jest ważne.

 

W referendum uzyskano następujące wyniki:

 

1. Czy jest Pani/Pan za zorganizowaniem i przeprowadzeniem przez Kraków Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku? głosów na "TAK" -  62453 (30,28%), głosów na "NIE" - 143796 (69,72%)

 

2. Czy jest Pani/Pan za budową metra w Krakowie? głosów na "TAK" - 112856 (55,11%), głosów na "NIE" - 91939 (44,89%)

 

3. Czy jest Pani/Pan za stworzeniem w Krakowie systemu monitoringu wizyjnego, którego celem byłaby poprawa bezpieczeństwa w Mieście? głosów na "TAK" - 142772 (69,73%), głosów na "NIE" - 61969 (30,27%)

 

4. Czy zdaniem Pani/Pana w Krakowie powinno się budować więcej ścieżek rowerowych? głosów na "TAK" - 175033 (85,20%), głosów na "NIE" - 30398 (14,80%)

 

 

Zobacz - Protokół ustalenia wyników referendum gminnego


INFORMACJE DLA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI DS. REFERENDUM


MIEJSKA KOMISJA DS. REFERENDUM

 

AKTY PRAWNE