Dokument archiwalny

DOKUMENTY Z PRAC ZESPOŁU (PROTOKOŁY, SPRAWOZDANIE, REKOMENDACJE)

 

 

Pismo do Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego dot. rekomendacji w/s Budżetu Obywatelskiego Krakowa.

 

Protokoły z posiedzeń Zespołu Zadaniowego ds. opracowania projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącej zasad funkcjonowanie i wdrożenia budżetu obywatelskiego w Krakowie.

  • Nr 1/2014
  • Nr 2/2014
  • Nr 3/2014
  • Nr 4/2014
  • Nr 5/2014
  • Nr 6/2014
  • Nr 7/2014

 

Sprawozdanie z zakończenia prac Zespołu Zadaniowego ds. opracowania projektu uchwały Rady Miasta Krakowa dotyczącej zasad funkcjonowanie i wdrożenia budżetu obywatelskiego w Krakowie.