Dokument archiwalny

Wydział Kształtowania Środowiska Urząd Miasta Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032r.

 

Wydział Kształtowania Środowiska Urząd Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032r.

 

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 19.03.2014r. do 02.04.2014r.

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 02.04.2014r. roku na:

• adres poczty elektronicznej ws.umk@um.krakow.pl,
• numer faksu 12 616 88 91,
• adres: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

 

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032r.

- .doc

- .pdf

 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032r.

- .doc

- .pdf

 

Formularz konsultacji projektu aktu prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowej.

- .doc