Wykaz archiwalnych BIP MJO


Centrum Edukacyjne

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Dom Dziecka nr 7

Dom Pomocy Społecznej im. Antoniego Żychowskiego

Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 43 b

Dom Pomocy Społecznej os. Sportowe 9

Dom Pomocy Społecznej os. Hutnicze 5

Gimnazjum nr 1

Gimnazjum nr 2

Gimnazjum nr 3

Gimnazjum nr 4

Gimnazjum nr 6

Gimnazjum nr 7

Gimnazjum nr 9

Gimnazjum nr 10

Gimnazjum nr 12

Gimnazjum nr 13

Gimnazjum nr 14

Gimnazjum nr 16

Gimnazjum nr 17

Gimnazjum nr 20

Gimnazjum nr 21

Gimnazjum nr 22

Gimnazjum nr 24

Gimnazjum nr 27

Gimnazjum nr 28

Gimnazjum nr 29

Gimnazjum nr 31

Gimnazjum nr 34

Gimnazjum nr 35

Gimnazjum nr 37

Gimnazjum nr 39

Gimnazjum nr 41

Gimnazjum nr 42

Gimnazjum nr 43

Gimnazjum nr 44

Gimnazjum nr 45

Gimnazjum nr 48

Gimnazjum nr 50

Krakowski Zarząd Dróg

Krakowski Zarząd Komunalny

Krowoderska Biblioteka Publiczna

Międzyszkolny Basen Pływacki os. Kolorowe

Międzyszkolny Basen Pływacki ul. F.Nullo

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Krowodrza

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Podgórze

Miejski Zarząd Baz Danych
Muzeum PRL-u (w organizacji)

Nowohucka Biblioteka Publiczna

Ośrodek Sportu i Rekreacji - Krakowianka

Podgórska Biblioteka Publiczna

Przedszkole nr 23

Przedszkole nr 32

Przedszkole nr 55

Przedszkole nr 64

Przedszkole nr 114

Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy CZOR

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Przyjazny Dom

Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Jana Brzechwy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5

Szkoła Podstawowa nr 10

Szkoła Podstawowa nr 11

Szkoła Podstawowa nr 16

Szkoła Podstawowa nr 24

Szkoła Podstawowa nr 34

Szkoła Podstawowa nr 47

Szkoła Podstawowa nr 51

Szkoła Podstawowa nr 66

Szkoła Podstawowa nr 68

Szkoła Podstawowa nr 109

Szkoła Podstawowa nr 130

Szkoła Podstawowa nr 133

Szkoła Podstawowa nr 140

Szkoła Podstawowa nr 147
Szkoła Podstawowa nr 153

Szkoła Podstawowa nr 157

Śródmiejska Biblioteka Publiczna
Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Krak-System” SA

Zarząd Dróg i Transportu

Zespół Ekonomiki Oświaty Południe

Zespół Ekonomiki Oświaty Kraków-Wschód 

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 2

Zespół Szkół Ekonomicznych nr 3

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5

Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6

Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 17

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 51

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 52

Zespół Szkół Odzieżowych i Ekonomicznych

Zespół Szkół Specjalnych nr 7

Zespół Szkół Specjalnych nr 9

Zespół Szkół Specjalnych nr 13

Zespół Szkół Zawodowych nr 1

Zarząd Transportu Publicznego

XIV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie

XVI Liceum Ogólnokształcące

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. dr H. Jordana

XXIX Liceum Ogólnokształcące

XXXI Liceum Ogólnokształcące