Dokument archiwalny

CHALLENGE

 

Nazwa przedsięwzięcia:

CHALLENGE: Addressing Key Challenges of Sustainable Urban Mobility Planning

(odpowiedź na kluczowe wyzwania planowania zrównoważonej mobilności w miastach).

 

Kontrakt:

IEE/12/696/SI2.644740 – CH4LLENGE

 

Źródło finansowania:

Agencja ds. Konkurencyjności i Innowacyjności - EACI. Program Inteligentna Energia Europa

 

Jednostka Realizująca:

Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa

 

Miejsce realizacji:

Gmina Miejska Kraków

 

Partnerzy Projektu

 1. Rupprecht Consult – Forschung & Beratung GmbH (Niemcy)
 2. University of Leeds (Institute for Transport Studies, ITS) (Wielka Brytania)
 3. “Politehnica” University of Timisoara (Rumunia)
 4. Urban Institute of the Republic of Slovenia (Słowenia)
 5. The Association for Urban Transition (Rumunia)
 6. Promotion of Operational Links with Integrated Services – POLIS (Belgia)
 7. Union of the Baltic cities Commission on Environment (Finlandia)
 8. FGM Amor (Austria)
 9. Miasto Amiens (Francja)
 10. Miasto Drezno (Niemcy)
 11. Miasto Gent (Belgia)
 12. West Yorkshire Integrated Transport Authority and Executive (Wielka Brytania)
 13. Miasto Brno (Republika Czeska)
 14. Centre for Budapest Transport – BKK (Węgry)
 15. Miasto Kraków (Polska)
 16. Miasto Timisoara (Rumunia)
 17. Miasto Zagrzeb (Chorwacja)


Data rozpoczęcia:

21 marca 2013 r.

 

Data zakończenia:

21 marca 2016 r.

 

Wartość Przedsięwzięcia (budżet GMK):

80.172 EURO

 

Udział środków zewnętrznych:

56.313 EURO / 70,24%

 

Krótki opis przedsięwzięcia:

Projekt CHALLENGE – dotyczył tzw. SUMP (Sustainable Urban Mobility Plans) – metodologii opracowywania polityk i planów transportu w mieście w zgodzie z polityką zrównoważonego rozwoju. Projekt CHALLENGE miał za zadanie przyspieszenie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich w dziedzinie procesu planowania mobilności poprzez rozwój i udostępnianie rozwiązań metodologicznych. Przedmiotem działań były przede wszystkim wyzwania i bariery związane z partycypacją społeczną, współpracą instytucjonalną, doborem działań technicznych oraz monitorowaniem i oceną w procesie planowania zrównoważonej mobilności miejskiej. Wiedzę i produkty projektu w Krakowie wykorzystano przede wszystkim w procesie tworzenia nowej Polityki Transportowej na lata 2016-2025, analizie możliwych rozwiązań technicznych i ich potencjału oraz tworzenia planu monitorowania i oceny realizowanych działań w zakresie transportu w mieście.

 

Główne zadania projektu:

1) wypracowanie rozwiązań dla pokonywania barier związanych z udziałem społecznymw planowaniu transportowym

2) wypracowanie rozwiązań dla pokonywania barier dotyczących współpracy instytucjonalnej

3) wypracowanie narzędzia do identyfikowania efektywnych działań technicznych SUMP i pakietów działań

4) wypracowanie rozwiązań związanych z monitorowaniem i oceną działań technicznych

 

Strona internetowa projektu:

http://www.sump-challenges.eu/

 

Broszury i podręczniki – główne produkty zewnętrzne projektu CHALLENGE można pobrać ze strony:

http://www.sump-challenges.eu/kits