Dokument archiwalny

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków

w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

polegających na prowadzeniu w roku 2012 całorocznej zróżnicowanej działalności kulturalnej i artystycznej,

mającej na celu upowszechnianie kultury, rozwijanie oraz propagowanie twórczości artystycznej i literackiej.

 

Sposób rozpatrzenia ofert zgłoszonych do konkursu przedstawiony został w zarządzeniu Nr 1463/2012 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego polegających na prowadzeniu w roku 2012 całorocznej zróżnicowanej działalności kulturalnej i artystycznej, mającej na celu upowszechnianie kultury, rozwijanie oraz propagowanie twórczości artystycznej i literackiej.