Dokument archiwalny

Kontrole wewnętrzne finansowe w 2011 r.

 Kontrole kompleksowe

Lp. Jednostka kontrolowana Zakres kontroli Wynik kontroli
 1 Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 os.Szkolne 26 ocena wiarygodności sprawozdań za 2010 r. ZSElektrycznych  Nr2
 2 Zespół Szkół Energetycznych ul.Loretańska 16  ocena wiarygodności sprawozdań za 2010 r.  ZS Energetycznych
 3 Zespół Szkół Łączności ul.Monte Cassino 31 ocena wiarygodnosci sprawozdań za 2010 r.  ZSŁ
 4 Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 ul.Syrokomli 21 ocena wiarygodności sprawozdań za 2010 r.   ZSO nr 1
 5 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Przemysłu Skórzanego ul.Hm.Millana 16 ocena wiarygodnosci sprawozdań za 2010 r.  ZSOPS
 6

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego Plac Matejki 11 

ocena wiarygodności sprawozdań za 2010 r.   ZSPS
 7 Zespół Szkół nr 2 ul.Grochowa 23 ocena wiarygodności sprawozdań za 2010 r.   ZS nr 2
 8

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 5 ul.św.Stanisława 10

ocena wiarygodności sprawozdań za 2010 r.   SOSW nr 5
 9 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dzieci niewidomych i słabowidzących ul.Tyniecka 6 ocena wiarygodności sparwozdań za 2010 r.  SOSW ul.Tyniecka
 10 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla niesłyszących ul.Grochowa 19 ocena wiarygodności sparwozdań za 2010 r.   SOSW
 11 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców ul.Górka Narodowa 116 ocena wiarygodności sprawozdań za 2010 r.   MOW
 12 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 ul.Konfederacka 18  ocena wiarygodności sprawozdań za 2010 r.   PPP nr 3
 13 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci Dyslektycznych ul.Gertrudy 2 ocena wiarygodności sprawozdań za 2010 r.   PPP
 14 Międzyszkolny Basen Pływacki ul.Fr.Nullo 23  ocena wiarygodności sprawozdań za 2010 r.   MBP ul.Nullo
 15 Międzyszkolny Basen Pływacki os.Kolorowe 29 ocena wiarygodności sprawozdań za 2010 r.  MBP os.Kolorowe
 16 Młodzieżowy Dom Kultury im.J.Korczaka os.Kalinowe 18  ocena wiarygodnosci sprawozdań za 2010 r.   MDK os.Kalinowe
 17 Młodzieżowy Dom Kultury im.A.Bursy os.Tysiąclecia 15 ocena wiarygodności sprawozdań za 2010 r.  kontrola przeniesiona na rok 2012
 18 Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka im.J.Brzechwy al.Pod Kopcem 10 ocena wiarygodności sprawozdań za 2010 r.  SPOW DD
 19 Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy ul.Piłsudskiego 29 ocena wiarygodności sprawozdań za 2010 r.  POAO
 20 Dom Pomocy Społecznej ul.Kluzeka 6 ocena wiarygodności sprawozdań za 2010 r.  DPS ul.Kluzeka
 21 Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 39 ocena wiarygodności sprawozdań za 2010 r.  DPS Łanowa
 22 Dom Pomocy Społecznej os.Szkolne 28 ocena wiarygodności sprawozdań za 2010 r.  DPS os.Szkolne
 23 Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 20 ul.Okólna 6 ocena wiarygodności sprawozdań za 2010 r.  Żłobek nr 20
 24 Ośrodek Kultury - Biblioteka Polskiej Piosenki ul.Wawrzyńca 15 ocena wiarygodności sprawozdań za 2010 r. OK Biblioteka Polskiej Piosenki
 25 Teatr Ludowy os.Teatralne 34 ocena wiarygodności sprawozdań za 2010 r.  Teatr Ludowy

Kontrole problemowe

Lp. Nazwa jednostki Zakres kontroli Wynik kontroli
 1 Zarząd Cmentarzy Komunalnych ul.Rakowicka 26 organizacja rachunkowości  ZCK
 2 Zarząd Infrastruktury Sportowej ul.Walerego Sławka 10 organizacja rachunkowości  ZIS
 3 Zespół Ekonomiki Oświaty ul.Ułanów 9 organizacja rachunkowości kontrola przeniesiona na rok 2012
 4 Szkoła Podstawowa nr 24 ul.Aleksandry 17 ewidencja majątku i inwentaryzacja SP nr 24
 5 Szkoła Podstawowa nr 26 ul.Krasickiego 34 ewidencja majątku i inwentaryzacja SP nr 26
 6 Szkoła Podstawowa nr 64 ul.Sadzawki 1 ewidencja majatku i inwentaryzacja SP nr 64
 7 Szkoła Podstawowa nr 117 ul.Kurczaba 15 ewidencja majatku i inwentaryzacja SP nr 117
 8 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul.Złoty Róg 30 rozrachunki z pracownikami ZSO nr 7
 9 Zespół Szkół Ogólnokształcącycych Integracyjnych nr 7 ul.Czarnogórska 14 rozrachunki z pracownikami ZSOI nr 7
 10 Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 ul.Skrzyneckiego 12 rozrachunki z pracownikami ZSM nr 2
 11 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 ul.Niecała 8 rozrachunki z pracownikami SOSW nr 6
 12 Młodzieżowy Dom Kultury ul.Grunwaldzka 5 dochody własne MDK ul.Grunwaldzka
 13 Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza" ul.Lotnicza 1 dochody własne MDK ul.Lotnicza
 14 Pogotowie Opiekuńcze ul.Górka Narodowa 116 ewidencja i inwentaryzacja rozrachunków PO
 15 Dom Pomocy Społecznej os.Hutnicze 5 ewidencja i inwentaryzacja rozrachunków  DPS os.Hutnicze
 16 Dom Pomocy Społecznej ul.Radziwiłłowska 8  ewidencja i inwentaryzacja rozrachunków DPS ul.Radziwiłłowska
 17 Dom Pomocy Społecznej os.Sportowe 9  ewidencja i inwentaryzacja rozrachunków DPS os.Sportowe
 18 Żłobek Samorządowy nr 18 ul.Mazowiecka 30a ewidencja majątku i inwentaryzacja Żłobek nr 18
 19 Szpital Miejski Specjalistyczny im.G.Narutowicza ul.Prądnicka 35-37 organizacja rachunkowości  Szpital im.Narutowicza
 20 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy ul.Wielicka 267  organizacja rachunkowości ZOL

 Kontrole sprawdzające

Lp. Nazwa jednostki Zakres kontroli Wynik kontroli
1 Straż Miejska Miasta Krakowa ul.Dobrego Pasterza 119 kontrola sprawdzająca SMMK
2 II Liceum Ogólnokształcące ul.Sobieskiego 9 kontrola sprawdzająca II LO
3 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 11 ul.Wilka-Wyrwińskiego 1 kontrola sprawdzająca  ZSO nr 11
4 Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 os.Szkolne 37 kontrola sprawdzająca  ZSM nr 3
5 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 ul.Barska 45 kontrola sprawdzająca  SOSW nr 1
6 Młodzieżowy Dom Kultury al.29-Listopada 102 kontrola sprawdzająca  MDK al.29 Listopada
7 Dom Dziecka nr 1 ul.Krupnicza 38 kontrola sprawdzająca  DD nr 1
8 Śródmiejska Biblioteka Publiczna ul.Masarska 14 kontrola sprawdzająca  ŚBP
9 Teatr "Łaźnia Nowa" os.Szkolne 25 kontrola sprawdzająca Teatr ŁN
10 Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego os.Na Skarpie 66 kontrola sprawdzająca Szpital im.Żeromskiego

 

Kontrole doraźne

Lp Nazwa jednostki Zakres kontroli Wynik kontroli
1 Urząd Miasta Krakowa inwentaryzacja i ewidencja upominków, gadżetów oraz materiałów promocyjnych w komórkach organizacyjnyuch Urzędu UMK