Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Przetargi na dzierżawę nieruchomości kanał rss

Metka i dziennik zmian2018-05-10 przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę części nieruchomości przy ul. Zygmunta Starego

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony części nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków, położonej w obrębie 1 jednostka ewidencyjna Krowodrza przy ul. Zygmunta Starego obj. KW nr KR1P/00538453/5, stanowiące części działki nr 173/10, z przeznaczeniem do korzystania na cel ogródki działkowe (13 lokalizacji)