Dokument archiwalny

Karta usługi KM-38 Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Przejdź do elektronicznego formularza na platformie ePUAP


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie