Wersja dokumentu z dnia 2011-01-05 10:31:31

 

Witamy w e-Urzędzie

 

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP.

Czym jest  z perspektywy obywatela?

ePUAP czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której za pomocą określonych podstawowych elementów (usług wspólnych platformy), instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem (w szczególności przedsiębiorcami i obywatelami, ale również z innymi instytucjami publicznymi) poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie.

Celem ePUAP jest stworzenie jednolitego, bezpiecznego i w pełni zgodnego z obowiązującym prawem, elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych przez administrację publiczną dla obywateli.

Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.

Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne sa ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadania publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUPAP zgodne z Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów.

 

esp

wnioski elektroniczne

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Wnioski elektroniczne i karty usług oraz formularze z ePUAP

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-07-02 14:09:52
PIOTR BOKSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-01 17:17:41
PIOTR BOKSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-01 14:47:33
PIOTR BOKSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-01 13:11:53
PIOTR BOKSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-07-01 12:52:42
PIOTR BOKSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-05-08 17:00:51
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-05-08 16:46:40
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-05-08 16:45:45
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-04-02 14:46:09
GRZEGORZ JAROSZ
 Edycja
2019-12-23 07:14:48
PIOTR BOKSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-18 13:42:40
PIOTR BOKSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-07-03 13:51:39
PIOTR BOKSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-07-03 12:06:37
PIOTR BOKSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-03-01 07:50:49
PIOTR BOKSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-07-25 14:31:48
PIOTR BOKSA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-05-26 14:35:09
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-02-23 08:59:39
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-09-07 09:33:01
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-08-26 14:10:12
MARIUSZ ŻUREK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-04-01 14:44:35
MARIUSZ ŻUREK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-06-24 08:26:32
RAFAŁ PATYNA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-05-27 10:10:54
MARIUSZ ŻUREK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-05-08 08:26:45
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-05-21 10:17:46
RAFAŁ PATYNA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-03-28 14:29:42
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-07-25 14:16:05
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-07-25 13:47:18
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-07-25 11:32:38
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-07-25 11:30:26
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-07-25 11:29:58
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-05-24 08:54:04
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-02-01 12:04:41
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-02-01 12:04:09
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-01-17 07:59:51
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-01-16 10:06:08
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-11-22 13:18:10
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-07-01 14:17:45
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-07-01 09:36:12
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-06-22 10:07:32
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-06-22 10:06:31
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-06-22 10:05:18
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-06-22 10:02:14
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-06-22 10:01:36
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-06-09 09:44:23
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-01-13 08:28:32
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-01-12 15:43:13
RAFAŁ PATYNA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-01-05 10:32:43
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-01-05 10:31:31
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-11-22 09:58:29
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-11-09 13:13:11
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-11-09 11:51:34
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-11-09 11:43:08
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-11-09 11:40:49
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-11-09 11:13:19
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-11-09 10:35:13
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-11-09 10:34:02
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-11-09 10:30:22
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-11-09 10:29:06
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-11-09 10:28:28
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-11-09 10:27:45
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-11-09 10:00:56
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-11-09 09:45:17
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-11-09 07:54:41
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-11-09 07:53:50
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-11-08 15:26:48
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-11-08 15:25:53
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-11-08 15:23:58
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-11-08 15:10:53
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-11-08 13:47:10
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-11-05 13:37:58
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-11-05 12:13:30
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-11-04 13:58:15
RAFAŁ PATYNA - REDAKCJA BIP
 Publikacja