Dokument archiwalny

Okres programowania 2004-2006

2004
--------------------------------------------------------------------------------

Budowa Centrum Aktywnego Wypoczynku na stadionie KS Borek
Okres realizacji 2004-09-27 - 2006-02-01
Wartość całkowita 2 502 588,94 PLN
Wartość dofinansowania 329 459,23 PLN
więcej


Chorus. Odnowa miast - regeneracja tkanki miejskiej
Okres realizacji 2004-11-01 - 2006-11-30
Wartość całkowita 20 000 EUR
Wartość dofinansowania 20 000 EUR
więcej


IUWMM - Zintegrowany Model Zarządzania Gospodarką Odpadami w Aglomeracjach Wielkomiejskich
Okres realizacji 2004-04-01 - 2007-12-31
Wartość całkowita 59 000 EUR
Wartość dofinansowania 44 250 EUR
więcej


Krakowska Inicjatywa na Rzecz Gospodarki Społecznej COGITO
Okres realizacji 2004-11-11 - 2008-03-31
Wartość całkowita 291 093,97 PLN
Wartość dofinansowania 291 093,97 PLN
więcej


Modernizacja pomieszczeń i zakup nowych urządzeń medycznych dla sms. im. G. Narutowicza w Krakowie
Okres realizacji 2004-12-07 - 2006-01-30
Wartość całkowita 10 447 291 PLN
Wartość dofinansowania 7 182 430 PLN
więcej


Nowa Huta - Nowa Szansa
Okres realizacji 2004 - 2008
Wartość całkowita Działanie 1: 383 339 PLN, Działanie 2: 7 665 000 PLN, Działanie 3: 500 000 PLN
Wartość dofinansowania Działanie 1: 383 339 PLN, Działanie 2: 6 954 051 PLN, Działanie 3: 385 706 PLN
więcej


Stypendia dla uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych
Okres realizacji 2004-10-14 - 2007-10-15
Wartość całkowita 1 401 480 PLN
Wartość dofinansowania 1 401 480 PLN
więcej


2005
--------------------------------------------------------------------------------

Aktywny Start Młodzieży
Okres realizacji 2005-06-1 - 2006-05-31
Wartość całkowita 900 350 PLN
Wartość dofinansowania 653 654,10 PLN
więcej


CARAVEL - „Podróżowanie w kierunku nowej mobilności"
Okres realizacji 2005-02-01 - 2009-01-31
Wartość całkowita 3 651 000 EUR
Wartość dofinansowania 1 650 000 EUR
więcej


CASE - Cities Against Social Exclusion (CASE - Miasta Przeciw Wykluczeniu Społecznemu)
Okres realizacji 2005-07-01 - 2007-12-31
Wartość całkowita 788 000,00 EUR
Wartość dofinansowania 90 904,00 EUR
więcej


Edukacja dla Integracji - Partnerstwo na Rzecz Uchodźców
Okres realizacji 2005-02-25 - 2008-03-31
Wartość całkowita 860 000 PLN
Wartość dofinansowania 860 000 PLN
więcej


Europejska Alternatywa
Okres realizacji 2005-06-1 - 2006-06-30
Wartość całkowita 987 300 PLN
Wartość dofinansowania 727 640,10 PLN
więcej


Europejsko - Chińska sieć współpracy w celu doskonalenia dziedziny gospodarki odpadami komunalnym
Okres realizacji 2005-04 - 2007-07
Wartość całkowita 7 571 EUR
Wartość dofinansowania 5 678 EUR
więcej


Europejska Perspektywa
Okres realizacji 2005-06-1 - 2006-05-31
Wartość całkowita 423 400 PLN
Wartość dofinansowania 423 400 PLN
więcej


Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie - etap I
Okres realizacji 2005-12-19 - 2010-12-31
Wartość całkowita 36 405 900 EUR
Wartość dofinansowania 21 479 481 EUR ( 59%)
więcej


Przebudowa ciągu tramwajowo-autobusowego w ulicach Monte Cassino - Kapelanka - Brożka
Okres realizacji 2005-08-02 - 2007-01-10
Wartość całkowita 25 348 254,20 PLN
Wartość dofinansowania 18 556 800 PLN dofinansowanie (74% wartości projektu)
więcej


Stypendia dla uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych - rok szkolny 2005/2006
Okres realizacji 2005-09-01 - 2006-10-31
Wartość całkowita 1 703 050 PLN
Wartość dofinansowania 1 703 050 PLN
więcej


System ciepłowniczy miasta Krakowa
Okres realizacji 2005-12-09 - 2009-12-31
Wartość całkowita 75 513 100 EUR
Wartość dofinansowania 54 369 432 EUR (72%)
więcej


URBANITAS - rewitalizacja zdegradowanych dzielnic
Okres realizacji 2005-05-01 - 2007-05-31
Wartość całkowita 50 045 EUR
Wartość dofinansowania 25 022 EUR
więcej


Zintegrowany System Zarządzania Oświatą w Krakowie
Okres realizacji 2005-11-10 - 2007-12-31
Wartość całkowita 7 982 780,20 PLN
Wartość dofinansowania 5 399 160,13 PLN (75% wartości kosztów kwalifikowanych)
więcej


2006
--------------------------------------------------------------------------------

Aktywny Powrót
Okres realizacji 2006-03-1 - 2007-12-31
Wartość całkowita 3 000 000 PLN
Wartość dofinansowania 2 212 200 PLN
więcej


E-Kraków. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej usprawniającej zarządzanie dużą aglomeracją miejską
Okres realizacji 2006-01-10 - 2008-06-30
Wartość całkowita 6 354 369,59 PLN
Wartość dofinansowania 4 375 247,52 PLN
więcej


Krakowska Karta Miejska - integracja usług metropolitarnych - rozwiązanie modułowe - etap I
Okres realizacji 2006-06-29 - 2007-12-31
Wartość całkowita 9 267 390 PLN
Wartość dofinansowania 5 520 000 PLN
więcej


Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Krakowie - rok szkolny 2006-2007
Okres realizacji 2006-09-01 - 2007-10-15
Wartość całkowita 1 457 269 PLN
Wartość dofinansowania 1 457 269 PLN
więcej


Przebudowa ul. Klasztornej I etap odcinek od Al. Jana Pawła II do ul. Żaglowej
Okres realizacji 2006-06-29 - 2006-10-31
Wartość całkowita 648 869,21 EUR
Wartość dofinansowania 486 651,91 EUR (75%)
więcej


SPUTNIC - Strategies for Public Transport in Cities
Okres realizacji 2006-07-01 - 2009-07-31
Wartość całkowita 27 600 EUR
Wartość dofinansowania 27 600 EUR
więcej


Streetwork - skuteczny kontakt z klientem
Okres realizacji 2006-10-02 - 2008-03-31
Wartość całkowita 790 760,00 PLN
Wartość dofinansowania 568 916,00 PLN
więcej


Szybki start - pewny start
Okres realizacji 2006-03-01 - 2007-12-31
Wartość całkowita 3 068 504 PLN
Wartość dofinansowania 2 226 813,50 PLN
więcej


Wielka Parada Smoków-Mity i Legendy Europy
Okres realizacji 2006-09-16 - 2007-09-17
Wartość całkowita 330 762,85 EUR
Wartość dofinansowania 150 000,00 EUR
więcej


Zagospodarowanie Zalewu Nowohuckiego w Krakowie
Okres realizacji 2006-05-12 - 2006-09-15
Wartość całkowita 1 065 039 EUR
Wartość dofinansowania 500 000 EUR
więcej


Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej - etap I
Okres realizacji 2006-04-01 - 2008-05-31
Wartość całkowita 254 776 688,54 PLN
Wartość dofinansowania 103 082 328,33PLN
więcej2007
--------------------------------------------------------------------------------

Multimedialna Szkoła
Okres realizacji 2007 - 2008
Wartość całkowita 450094,50 PLN
Wartość dofinansowania 450094,50 PLN
więcej