Dokument archiwalny


Projekt: CARAVEL/CIVITAS II


Nazwa przedsięwzięcia:
CARAVEL – „Podróżowanie w kierunku nowej mobilności”

Źródło finansowania:
6 Program Ramowy Komisji Europejskiej program CIVITAS II

Jednostka Realizująca:
Urząd Miasta Krakowa, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki oraz firma Forms Group.

Miejsce realizacji:
Gmina Miejska Kraków

Data rozpoczęcia:
1 luty 2005 r.

Data zakończenia:
30 kwietnia 2009 r. (projekt zakończony)

Budżet Projektu (UMK):
824 045,51 euro
Udział środków zewnętrznych:
349 337,75 euro / ok. 42 %

Krótki opis przedsięwzięcia:

Inicjatywa CIVITAS adresowana jest do miast, które chcą wpływać na realizowaną politykę transportową i podążać w kierunku "czystego" transportu miejskiego. Program CIVITAS II to rozwojowe, czteroletnie przedsięwzięcie badawczo-wdrożeniowe, którego celem jest wprowadzenie w życie idei zrównoważonego rozwoju metropolii poprzez realizację konkretnych przedsięwzięć takich jak m.in.: wprowadzenie do komunikacji miejskiej pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi (sprężony gaz ziemny), sukcesywne rozszerzanie strefy ograniczonego ruchu, wspieranie czystych systemów transportu indywidualnego (rowery) czy realizacja pakietu działań edukacyjno - promocyjnych. Aktywność Krakowa w ramach programu obejmuje 18 działań „technicznych”.
W ramach programu CIVITAS II realizowane są obecnie cztery projekty: CARAVEL, SUCCESS, MOBILIS i SMILE. Kraków jest jednym z czterech partnerów projektu CARAVEL. Pozostali członkowie konsorcjum projektu CARAVEL to: Genua (Włochy), Burgos (Hiszpania) oraz Sztuttgart (Niemcy).


Efekty realizacji przedsięwzięcia:

  • poprawa dostępności komunikacyjnej Krakowa,
  • podwyższenia poziomu bezpieczeństwa w transporcie,
  • obniżenie uciążliwości ekologicznej (emisji hałasu i zanieczyszczeń).

Raport końcowy projektu (plik PDF, 8Mb)

Więcej informacji o projekcie CARAVEL: http://www.caravel.forms.pl/
Więcej informacji o inicjatywie CIVITAS:http://www.civitas.eu


Zobacz też informacje na temat innych projektów w dziale: Kraków i Unia Europejska