Dokument archiwalny

Nazwa projektu :
IUWMM – Zintegrowany Model Zarządzania Gospodarką Odpadami w Aglomeracjach Wielkomiejskich

Fundusz:
Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG IIIC – STREFA WSCHODNIA

Wartość: 59 000 Euro

Wartość dofinansowania: 44 250 Euro

Beneficjent:
Projekt był realizowany przez międzynarodowe konsorcjum w składzie:
1.Stowarzyszenie Gospodarki Odpadami Zachodniej Saksonii Niemcy
2.Park Naukowo-Gospodarczy w Lahti Sp. z o.o. Finlandia
3.Rada Regionalna Päijät Häme Finlandia
4.Gmina Miejska Kraków Polska
5.Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie Polska
6.Prefektura Thessaloniki Grecja
7.Gminne Przedsiębiorstwo Rozwoju Społecznego w Trikala (DEKA) Grecja
8.Region Emilia Romana Włochy
9.Uniwersytet w Bolonii, Wydział Elektroniki
10.Informatyki i Systemów Komputerowych Włochy
11.Agencja ds. Energii i Środowiska w Cova da Beira Portugalia
12.Departament Transportu i Środowiska Samorządu Miasta Tallin Estonia
13.Rada Hrabstwa Norfolk Wielka Brytania
14.Administracja Regionalna Yambol Bułgaria
Jednostka realizujaca
Z ramienia Gminy Miejskiej Kraków: Oddział ds. Wdrażania Projektów Współfinansowanych ze Środków Pomocowych / Biuro Funduszy Europejskich

Okres realizacji od: 2004-4-1 do 2007-12-31

Opis projektu:
Głównym celem przedsięwzięcia, było dostarczenie skutecznych, elastycznych i praktycznych narzędzi służących zintegrowanej gospodarce odpadami komunalnymi, w kontekście ochrony środowiska w regionach UE oraz stworzenie modelu, który zapewni niezbędny wgląd w zarządzanie systemem gospodarowania odpadami, biorącym pod uwagę elementy takie jak: sektor publiczny i prywatny, zróżnicowane technologie zbierania odpadów i recyklingu oraz różne źródła finansowania.
Zakres merytoryczny Projektu podzielony był na 5 komponentów zadaniowych:

Komponent 1 Zarządzanie Projektem
Komponent 2 Doświadczenia międzynarodowe
Komponent 3 Rozwiązania w Regionach i wspólny rozwój
Komponent 4 Wspólne opracowanie modeli dobrych praktyk IUWMM
Komponent 5 Upowszechnienie i promowanie transferu praktyk.


Wszystkie wspomniane wyżej elementy były opracowane na podstawie zabranych doświadczeń z gmin i regionów, z których pochodzili partnerzy projektu. Projekt był realizowany m.in. poprzez warsztaty międzynarodowe, wymianę doświadczeń, ujednolicenie metodologii, sformułowanie modeli dobrych praktyk. W dniach 30.11 – 01.12.07 r. w Salonikach odbyła się konferencja zamykająca projekt IUWMM, która była podsumowaniem realizacji projektu oraz rezultatów osiągniętych podczas jego trwania. Podczas konferencji, przedstawiciele instytucji biorących udział w przedsięwzięciu, dokonali uroczystego podpisania dokumentu pn. Memorandum of Understanding. Dokument ten jest deklaracją wszystkich partnerów projektu, w tym Gminy Miejskiej Kraków do dalszej kooperacji w zakresie propagowania, wdrażania i rozpowszechniania zasad zintegrowanego modelu zarządzania gospodarką odpadami. Stanowi podstawę do promocji przedsięwzięć z dziedziny gospodarki odpadami poprzez tworzenie nowych strategii, praktyk, a także zawiązanie tzw. sieci współpracy międzyregionalnej po zakończeniu projektu IUWMM.

Rezultaty:
Głównym produktem przedsięwzięcia jest podręcznik pt. „Zintegrowane Zarządzanie odpadami komunalnymi w aglomeracjach wielkomiejskich – doświadczenia międzynarodowe”, zawierający m.in. listę wskaźników opisujących gospodarkę odpadami, listę kluczowych elementów niezbędnych w efektywnej gospodarce odpadami w perspektywie międzynarodowej, prezentacje najlepszych praktyk z różnych regionów UE, plan regionalny gospodarki odpadami oraz udział mieszkańców w ograniczeniu powstawania odpadów.
Wszystkie wspomniane wyżej elementy zostały opracowane na podstawie zebranych doświadczeń z gmin i regionów, z których pochodzą partnerzy projektu. Projekt był realizowany m.in. poprzez warsztaty międzynarodowe, wymianę doświadczeń, ujednolicenie metodologii, sformułowanie modeli dobrych praktyk. Uczestniczenie w przedsięwzięciu, dało kolejną okazję do skorzystania z wieloletnich doświadczeń innych miast europejskich w dziedzinie zarządzania odpadami oraz możliwość zapoznania się z najnowszymi, stosowanymi technologiami i podzielenia z partnerami projektu własna wiedzą i spojrzeniem na problemy związane z tą kwestią poprzez stworzenie wspólnej platformy i modelu działań w zakresie zrównoważonej gospodarki odpadami.