Dokument archiwalny

Aktywny Powrót


Program: Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)


Wartość:3 000 000 PLN

 

Wartość dofinansowania:2 212 200 PLN

 

Jednostka Realizująca:Grodzki Urząd Pracy

 

Okres realizacji od:2006-3-1 do:2007-12-31

 

 

Opis projektu


W okresie od 01.03.2006 r. do 31.12.2007 r. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie realizował projekt pn. „Aktywny powrót" - skierowany do osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia, zarejestrowanych w tut. urzędzie przez okres nie dłuższy niż 2 lata, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów.

 

W projekcie uczestniczyło 688 osób (359 kobiet; 329 mężczyzn), w tym 167 osób (83 kobiety; 84 mężczyzn) bezrobotnych długotrwale.W szkoleniach wzięło udział 650 osób (327 kobiet; 323 mężczyzn), na przygotowane zawodowe w miejscu pracy skierowano 29 osób (27 kobiet; 2 mężczyzn). Dla 169 osób (73 kobiety; 96 mężczyzn) wypłacono jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 214 osób (122 kobiety; 92 mężczyzn) skorzystało z usług pośrednictwa pracy. Każdy beneficjent ostateczny otrzymał wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego.

 

Projekt został zrealizowany w ramach programu SPO RZL Działanie 1.3. "Przeciwdziałanie i zwalcznie długotrwałego bezrobocia".