Dokument archiwalny

Kontrole wewnętrzne finansowe w 2010 r.

 

Lp. Jednostka kontrolowana Zakres kontroli Wynik kontroli
1 Miejskie Dzienne Domy Pomocy Społecznej os.Szkolne 20 Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych MDDPS
2 Muzeum Historyczne Miasta Krakowa Rynek Główny 35 Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych MHMK
3 Dom Dziecka Nr 7 ul.Naczelna 12 Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych DD Nr 7
4 Dom Pomocy Społecznej ul.Łanowa 43 Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych DPS ul.Łanowa 43
5 Krowoderska Biblioteka Publiczna u.Wrocławska 50 Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych KBP
6 Muzeum Historii Fotografii ul.Józefitów 16 Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych MHF
7

Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 ul.Kamieńskiego 49

Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych ZSEL Nr 1
8 Centrum Kultury "Dworek Białoprądnicki" ul.Papiernicza 2 Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych CK Dworek
9 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 ul.Zamoyskiego 100 Kontrola problemowa - dochody budżetowe SOSW Nr 2
10 Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 al.Focha 39 Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych BSP Nr 1
11 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 ul.Siewna 23d Kontrola problemowa - gospodarka pieniężna PPP Nr 2
 12 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 ul.Chmielowskiego 1  Kontrola problemowa  - ewidencja i inwentaryzacja rozrachunków  PPP Nr 1 
 13 I Liceum Ogólnokształcące pl.Na Groblach 9  Kontrola problemowa - gospodarka pieniężna  I LO 
 14 Nowohucka Biblioteka Publiczna os.Stalowe 12  Kontrola problemowa - gospodarka pieniężna  NHBP 
 15 Dom Pomocy Społecznej ul.Krakowska 55  Kontrola problemowa - gospodarka pieniężna  DPS ul.Krakowska 
 16

Zespół Szkół Zawodowych PGNiG ul.Brzozowa 5 

Kontrola problemowa - ewidencja i inwntaryzacja rozrachunków  ZSZPGNiG 
 17  Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej ul.Westerplatte 19  Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych KMPSP 
 18 Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul.Radziwiłłowska 8b  Kontrola problemowa - gospodarka pieniężna  OIK 
19  Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 3 ul.Ułanów 21a Kontrola porblemowa - ewidencja i inwentaryzacja rozrachunków  BSP Nr 3 
 20 Krakowski Ośrodek Terapii ul.Miodowa 12  Kontrola problemowa - ewidencja i inwentaryzacja rozrachunków  KOT 
 21 Dom Pomocy Społecznej ul.Praska 25  Kontrola problemowa - ewidencja majątku i inwentaryzacja  DPS ul.Praska 
 22 Podgórska Biblioteka Publiczna ul.Powroźnicza 2  Kontrola problemowa - gospodarka pieniężna  PBP 
 23 Nowohuckie Centrum Kultury al.Jana Pawła II 232 Kontrola problemowa - gospodarka pieniężna  NCK 
 24 Ośrodek Kultury im.C.K.Norwida os.Górali 5 Kontrola problemowa - gospodarka pieniężna  OK CK Norwida 
 25 Dom Pomocy Społecznej ul.Babińskiego 25  Kontrola problemowa - ewidencja majątku i inwentaryzacja  DPS ul.Babińskiego 
 26 XX Liceum Ogólnokształcące ul.Szlak 5  Kontrola problemowa - ewidencja majątku i inwentaryzacja  XX LO 
 27 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4 ul.Wietora 7  Kontrola problemowa - dochody budżetu  SOSW Nr 4 
 28 Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 ul.Rzeźnicza 4 Kontrola problemowa - dochody budżetu  ZSZ Nr 1
 29

Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 os.Spółdzielcze 6 

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej , w tym ocena wiarygodności sprawozdań za 2009 r.  ZSE 2
 30

Centrum Edukacyjne ul.Krupnicza 28

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej, w tym ocena wiarygodności sprawozdań za 2009 r.  CE
 31 Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 1 ul.Kapucyńska 2  Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej, w tym ocena wiarygodności sprawozdań za 2009 r.  ZSE 1
 32 Szkoła Muzyczna I i II stopnia ul.Józefińska 10  Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej, w tym ocena wiarygodności sprawozdań za 2009 r.  SM I i II
 33 Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 ul.Podbrzezie 10  Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej, w tym ocena wiarygodności sprawozdań za 2009 r.  ZSM 4
34  Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży ul.Wietora 13-15  Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej, w tym ocena wiarygodności sprawozdań za 2009 r.  SCKM
35  Dom Kultury "Podgórze" ul.Krasickiego 18  Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej, w tym ocena wiarygodności sprawozdań za 2009 r.  DK PODGÓRZE
 36 Zarząd Budynków Komunalnych os.Złotej Jesieni 14 Kontrola problemowa - organizacja rachunkowości oraz stosowanie ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych i procedur wewnętrznych w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych  ZBK
 37 XIII Liceum Ogólnokształcące ul.Sądowa 4  Kontrola problemowa - ewidencja i inwentaryzacja rozrachunków  XIII LO
 38 Specjalistyczna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" ul.Parkowa 12  Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej, w tym ocena wiarygodności sprawozdań za 2009 r.  SPOW PARKOWA
 39

VII Liceum Ogólnokształcące ul.Skarbińskiego 5 

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej, w tym ocena wiarygodności sprawozdań za 2009 r.  VII LO
 40 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 ul.Krzemionki 11  Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej, w tym ocena wiarygodności sprawozdań za 2009 r.  ZSO 4