Dokument archiwalny

Parking podziemny pod Placem Na Groblach w Krakowie

Nazwa Inwestycji: Budowa parkingu podziemnego pod Placem Na Groblach w Krakowie

Lokalizacja: Kraków, Dzielnica I Stare Miasto, Plac Na Groblach
Okres realizacji: 2006-2009

Wartość inwestycji: 62,7 mln zł brutto
Źródło finansowania: partner prywatny (koncesja)

Jednostka realizująca: Wydział Inwestycji UMK

 

zdjęcie parking na groblach po ukończeniu inwestycji

 

Opis inwestycji: Parking podziemny dwukondygnacyjny na 600 miejsc wraz z odbudową Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz z wjazdem i wyjazdem, przy ul. Powiśle w Krakowie. Parking zbudowany został w systemie koncesji gdzie wynagrodzeniem dla koncesjonariusza jest oddanie parkingu w użytkowanie na 70 lat. Jest to obiekt w Polsce wybudowany w systemie koncesji, zgodnie z ustawą

Oddanie obiektu do użytku nastąpiło 9 grudnia 2009 roku. Oprócz budowy parkingu koncesjonariusz (hiszpańska firma ASCAN EMPRESA Y DE GESTION) dokonał odbudowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego oraz wykonał remont nawierzchni ulic, chodników i zieleńców otaczających Plac Na Groblach.

 

Zobacz też: