Kontrole utrzymywania zwierząt gospodarskich

 

Podstawa prawna:

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2018 r. poz. 1454 t.j. z późn. zm.),

UCHWAŁA NR III/35/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków

 

W 2018 roku przeprowadzono 20 kontrole w związku z niewłaściwym utrzymywaniem zwierząt gospodarskich na terenie Krakowa, sprawdzano także zasady przetrzymywania/ pracy koni dorożkarskich. Interwencje dotyczyły przede wszystkim utrzymywania zwierząt gospodarskich w strefie miejskiej, poza gospodarstwami rolnymi, złych warunków utrzymywania zwierząt i niewłaściwej opieki nad nimi.

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2019

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2018

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2017 

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2016

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2015

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2014

 

 

 

 

Zobacz też informacje w dziale: Kształtowanie i ochrona środowiska