Wersja dokumentu z dnia 2020-03-09 13:23:20

Oświadczenia majątkowe - Informacje dodatkowe

 

Do czasu opublikowania na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, oświadczenia majątkowe:

  • Prezydenta Miasta Krakowa,
  • Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa

znajdują się do wglądu w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w Wydziale Prawnym i Nadzoru, ul. Basztowa 22.

 

  • Radnych Miasta Krakowa

w sekretariacie Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa, pokój 202, plac Wszystkich Świętych 3-4.

 

  • Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa,
  • Sekretarza Miasta,
  • Skarbnika Miasta,
  • Kierowników jednostek organu gminy,
  • Osób zarządzających gminną osobą prawną,
  • Członków organu zarządzającego gminną osobą prawną,
  • Osób wydających decyzje administracyjne w imieniu prezydenta,

u pani  Barbary Skrabacz-Matusik - Zastępcy Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru UMK, plac Wszystkich Świętych 3-4, II piętro, pokój 238 B.

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-03-09 13:23:20
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2020-03-09 13:22:33
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-18 15:06:09
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-02-20 15:15:22
MAGDALENA TOKARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-01 13:37:42
AGNIESZKA STOKŁOSA-GRZYBEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-04-21 14:07:03
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-05-06 09:12:31
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-05-06 09:11:49
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-01-12 08:23:35
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-01-12 08:14:48
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-04-30 09:34:24
AGNIESZKA STOKŁOSA-GRZYBEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-06-13 15:11:15
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-08-10 12:50:31
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-08-10 12:50:11
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2010-08-10 12:49:41
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-06-03 13:58:15
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja
2008-06-03 13:56:54
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja
2008-06-03 13:47:06
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja
2008-06-03 13:44:17
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja
2008-06-03 13:43:46
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja
2008-06-03 13:37:37
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja
2008-06-03 13:25:44
RUSNARCZYK MAGDALENA
 Edycja