Oświadczenia majątkowe - Informacje dodatkowe

 

Do czasu opublikowania na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, oświadczenia majątkowe:

  • Prezydenta Miasta Krakowa,
  • Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa

znajdują się do wglądu w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, w Wydziale Prawnym i Nadzoru, ul. Basztowa 22.

 

  • Radnych Miasta Krakowa

w sekretariacie Kancelarii Rady Miasta i Dzielnic Krakowa, pokój 202, plac Wszystkich Świętych 3-4.

 

  • Zastępców Prezydenta Miasta Krakowa,
  • Sekretarza Miasta,
  • Skarbnika Miasta,
  • Kierowników jednostek organu gminy,
  • Osób zarządzających gminną osobą prawną,
  • Członków organu zarządzającego gminną osobą prawną,
  • Osób wydających decyzje administracyjne w imieniu prezydenta,

u pani  Barbary Skrabacz-Matusik - Zastępcy Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru UMK, plac Wszystkich Świętych 3-4, II piętro, pokój 238 B.