Wersja dokumentu z dnia 2017-05-11 16:12:23

Obowiązujący plan

OBOWIĄZUJĄCY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu PRZYLASEK RUSIECKI

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo Biura

 

UWAGA:
Część planu utraciła moc obowiązywania w dniu 29 września 2016 r. wraz z wejściem w życie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - PRZYLASEK RUSIECKI"Odnośnik do planu
oraz w dniu 4 stycznia 2017 r. wraz z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA POŁUDNIE"Przekierowanie do strony planu

 

Powierzchnia planu - 334,1 ha (1,3 ha od dnia 4 stycznia 2017 r.)
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XVIII Nowa Huta

LokalizacjaUCHWAŁA NR XXIV/227/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2003 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "PRZYLASEK RUSIECKI" w Krakowie - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 385, poz. 4103 z dnia 10 listopada 2003 r. - obowiązuje od dnia 25 listopada 2003 r.:

dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 3 MB)
- zaktualizowany na dzień 4 stycznia 2017 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu (część zachodnia) - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 7 MB)
- uchwalony w dniu 24 września 2003 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu (część wschodnia) - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 4 MB)
- uchwalony w dniu 24 września 2003 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej (część zachodnia)
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 7 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej (część wschodnia)
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 4 MB)

dokument jpg-rysunek

Plansza kompozycyjna uzasadniająca rysunek planu
Załącznik nr 3 do uchwały (ok. 1 MB)

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 24 września 2003 r.

link zewnętrzny

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 385, poz. 4103 z dnia 10 listopada 2003 r. - ogłoszenie uchwały Nr XXIV/227/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2003 r. w sprawie uchwalenia planu (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w .rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip


PRZYDATNE LINKI

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznychInformacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego
- BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A.


W sąsiedztwie dawnych podkarakowskich wsi Wolica i Ruszcza, w starorzeczach Wisły, tam gdzie kiedyś wydobywano żwir dla budowy kombinatu metalurgicznego, woda wypełniła stare wyrobiska. Powstałe zbiorniki wodne obrosły roślinnością, okolicę zamieszkały ptaki i zwierzęta i z czasem, w przemysłowym krajobrazie Nowej Huty powstało malownicze miejsce, coraz chętniej odwiedzane przez mieszkańców Krakowa. Piaszczysto - trawiaste, rozległe plaże sprzyjają pobytowi nad wodą, czysta woda zachęca do kąpieli, cisza służy odpoczynkowi, a zarybione stawy są wymarzonym miejscem dla wędkarzy.
Przylasek Rusiecki długo pozostawał w strefie uciążliwego oddziaływania kombinatu metalurgicznego. Mimo to stawał się miejscem niedzielnego wypoczynku dla wszystkich potrzebujących kontaktu z naturą. Z czasem uciążliwość kombinatu malała i zmniejszała się strefa oddziaływania przemysłu. Obecnie teren ten znajduje się poza granicami strefy ochronnej kombinatu.
W okolicy zdominowanej przez przemysł, Przylasek Rusiecki przyciąga pięknem natury i staje się atrakcyjnym miejscem wypoczynku mieszkańców miasta.
Uchwalony plan miejscowy otwiera szanse na urządzenie tu terenów dla różnych rodzajów rekreacji, sportu i wypoczynku z koniecznym zapleczem, dobrym dojazdem, parkingami. Wydzielone kąpieliska, miejsca dla wędkarzy i strefy ochrony świata zwierzęcego i roślinnego w uporządkowany sposób organizują cały teren. Miejsce to daje możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu mieszkańcom Krakowa, a inwestorom szansę na ulokowanie tutaj swojej przedsiębiorczości, związanej z rozwojem funkcji sportowych i rekreacyjnych.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2005-04-01
Data publikacji:
2005-04-01
Data aktualizacji:
2020-07-21
 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-07-21 11:45:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-05-05 12:48:38
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-23 14:20:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-04 13:02:13
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-03 08:38:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-26 13:22:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-03 14:43:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-12-12 14:18:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-05 15:06:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-07 14:47:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-22 13:26:25
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-22 13:25:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-10-17 13:41:21
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-18 14:03:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-11 16:12:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-01-05 14:11:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-01-04 13:39:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-01-04 13:35:04
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-10-13 15:11:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-08-24 12:11:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-07-04 13:08:40
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-07-04 13:07:09
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-07-04 13:06:35
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-05-27 10:50:05
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2015-05-26 12:36:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-16 08:19:57
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-11-07 13:19:25
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-11-07 11:58:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-11-06 15:03:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-08-07 13:02:11
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-03-12 12:50:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-12-05 12:41:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-12-04 14:00:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-05-07 10:27:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-12-18 08:40:45
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-22 11:50:48
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-22 11:50:38
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-28 10:09:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-16 14:42:16
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-16 14:40:54
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-11-23 08:24:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-10 08:49:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-09-30 12:31:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-09-30 12:30:18
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-07-04 10:52:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-05-18 14:12:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-05-18 14:07:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-05-18 14:04:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-06-24 13:37:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-05-07 15:01:09
TOMASZ GDULA
 Edycja
2009-08-11 15:23:58
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-07 13:09:57
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-06 13:08:42
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-05-29 15:08:16
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-05-29 15:07:35
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-05-29 15:06:45
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-05-29 15:04:29
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-05-29 15:02:08
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-05-29 14:59:11
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-05-29 14:54:10
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-05-29 14:49:43
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-05-13 10:47:18
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-05-13 10:18:02
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-04-21 15:01:12
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-04-21 15:00:33
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-04-21 14:58:24
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-27 08:31:18
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-27 08:21:33
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-27 08:20:43
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-27 08:19:31
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-27 08:19:05
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-12-08 11:43:59
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-07-09 14:43:52
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-07-09 14:43:31
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-05-12 16:53:55
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-05-12 16:52:29
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-01-09 12:29:34
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-12-19 14:26:18
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-12-17 14:40:03
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-12-17 14:38:35
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-12-17 14:33:01
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-09-17 12:53:51
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-12 13:37:08
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-09 16:29:28
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-09 16:28:50
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-09 16:28:29
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-04-17 11:22:33
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-04-17 11:22:06
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-04-17 11:20:20
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-04-17 11:18:26
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-15 15:34:29
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-15 15:33:03
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-15 15:31:29
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-15 15:29:58
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-15 15:28:27
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-15 15:25:58
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-11-07 11:55:23
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-08-29 14:39:20
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-06-20 09:16:08
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-06-14 10:28:53
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-06-14 10:23:29
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-06-14 10:22:10
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-06-14 10:21:45
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-04-19 12:21:00
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-04-19 11:12:00
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-04-03 13:39:29
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-03-24 12:06:05
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-03-24 12:05:20
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-03-16 14:17:57
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-03-16 14:15:37
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-02-08 13:56:02
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-02-07 11:33:19
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-02-07 10:49:24
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-02-07 10:48:47
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-02-07 10:45:45
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-02-07 10:44:28
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-02-03 13:22:06
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-02-03 13:21:18
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-01-26 10:37:48
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-30 12:26:55
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-30 11:15:09
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-23 14:26:29
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-23 14:25:24
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-23 14:24:52
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-23 14:24:30
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-19 10:24:20
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-15 11:34:48
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-08 14:40:44
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-08 14:40:18
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-01 10:32:35
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-29 12:48:16
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-29 11:28:16
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-24 15:22:58
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-24 15:21:38
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-24 15:18:45
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-24 15:18:05
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-24 15:11:28
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-24 15:05:00
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-22 11:33:55
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-22 11:32:32
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-22 11:26:58
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-22 11:23:30
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-22 11:23:23
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-22 10:15:38
GDULA TOMASZ
 Edycja