Wersja dokumentu z dnia 2019-12-18 11:23:07

Budżet i Sprawozdania

Budżet Miasta i Sprawozdania

Budżet Miasta Krakowa na rok 2020 - projekt Prezydenta Miasta

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2020 rok

 

Budżet Miasta Krakowa na rok 2019

Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2019 roku

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za I półrocze 2019 roku

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2019 rok

Miesięczna informacja z realizacji budżetu Miasta Krakowa w roku 2019

Plan dochodów i wydatków budżetowych w roku 2019

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r.

 

Budżet Miasta Krakowa na rok 2018

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Krakowa za 2018 rok

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za 2018 rok

Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Miasta Krakowa za I półrocze 2018 roku

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Miejska Kraków za I półrocze 2018 roku

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2018 rok

Miesięczna informacja z realizacji budżetu Miasta Krakowa w roku 2018

Plan dochodów i wydatków budżetowych w roku 2018

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2018 r.

Roczna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2018

 

 


Sprawozdania finansowe

 


 

Skonsolidowany Bilans Gminy Miejskiej Kraków

 


 

ARCHIWUM (dokumenty w zakresie planowania, realizacji i sprawozdawczości budżetowej od roku 2000 dostępne są w Archiwum BIP MK)

 

Budżet obywatelski Krakowa

Infomacje na temat realizacji inwestycji

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-05-29 08:45:59
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2020-05-14 09:57:48
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2020-03-30 14:43:35
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2020-03-23 11:46:23
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2020-02-19 11:18:25
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2020-01-02 12:14:16
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2019-12-24 09:04:35
ALEKSANDRA OKOŁOWICZ-SEWERYN
 Edycja
2019-12-18 11:23:07
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2019-11-15 13:52:42
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2019-08-30 14:30:16
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2019-08-30 14:28:25
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2019-07-01 12:14:36
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2019-07-01 12:05:15
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2019-07-01 12:05:00
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2019-07-01 11:53:19
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2019-07-01 11:39:54
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2019-06-28 09:23:26
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2019-05-23 10:59:43
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2019-05-23 10:56:18
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2019-05-23 10:54:30
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2019-05-23 10:53:18
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2019-05-20 11:41:06
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2019-05-20 10:57:22
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2019-05-20 10:39:56
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2019-05-16 10:09:19
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2019-05-16 10:07:04
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2019-05-16 10:03:22
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2019-05-16 10:00:13
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2019-05-16 09:57:20
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2019-05-16 09:53:22
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2019-05-16 09:49:00
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2019-05-16 09:21:10
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2019-05-10 13:08:42
ROMUALDA KNAP
 Edycja
2019-04-02 09:25:40
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2019-03-29 12:40:52
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2019-02-20 10:29:10
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2019-02-20 09:16:25
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2019-02-20 09:03:52
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2019-02-20 08:55:44
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2019-01-21 13:06:56
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2019-01-18 09:22:54
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2018-12-11 13:31:23
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2018-11-19 09:07:04
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2018-09-05 10:00:15
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2018-09-04 14:46:37
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2018-09-04 14:45:11
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2018-09-03 13:08:46
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2018-09-03 13:04:58
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2018-09-03 12:59:18
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2018-09-03 12:56:31
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2018-05-23 08:58:47
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2018-05-23 08:57:56
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2018-05-23 08:52:50
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2018-05-23 08:40:14
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2018-04-24 14:18:53
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2018-04-03 14:19:54
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2018-03-29 14:06:35
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2018-03-21 10:10:06
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2018-02-19 09:23:29
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2018-02-07 13:53:27
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2018-01-18 07:53:48
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2018-01-02 14:17:15
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2017-12-27 13:18:55
ALEKSANDRA OKOŁOWICZ-SEWERYN
 Edycja
2017-12-19 11:49:38
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2017-11-16 12:07:39
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2017-09-04 09:47:21
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2017-09-04 09:47:08
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2017-08-22 15:20:18
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2017-08-22 15:18:12
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2017-08-22 15:15:27
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2017-08-22 15:13:16
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2017-08-22 15:11:00
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2017-08-22 15:08:46
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2017-08-22 15:04:35
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2017-07-07 14:07:25
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2017-05-22 13:23:55
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2017-05-22 12:40:31
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2017-04-24 07:14:46
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2017-04-04 10:53:00
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2017-03-31 10:08:21
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2017-03-31 09:53:16
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2017-03-17 09:24:18
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2017-02-24 09:38:27
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2017-02-20 11:00:59
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2017-02-20 10:47:53
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2017-02-20 10:43:14
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2017-02-20 10:41:29
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2017-02-20 10:39:54
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2017-01-20 08:08:50
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2017-01-02 08:43:26
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2017-01-02 08:38:44
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2016-12-29 11:15:36
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2016-12-14 11:10:15
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2016-12-14 09:54:00
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2016-11-23 08:45:21
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2016-11-16 12:22:24
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2016-09-05 10:54:01
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2016-09-05 10:45:06
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2016-05-17 13:57:32
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2016-05-17 13:55:28
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2016-05-17 13:54:33
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2016-04-22 12:05:10
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2016-04-05 13:36:04
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2016-04-05 08:30:09
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2016-04-05 08:27:39
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2016-04-05 08:25:38
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2016-04-05 08:18:28
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2016-04-05 07:08:18
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2016-04-04 12:59:11
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2016-03-03 15:48:23
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2016-02-26 08:49:11
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2016-02-19 10:27:27
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2015-12-23 09:24:08
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2015-12-23 09:15:18
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2015-12-23 08:58:18
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2015-12-16 07:34:07
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2015-11-17 11:57:42
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2015-09-04 08:57:05
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2015-05-22 13:00:33
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2015-05-21 13:33:37
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2015-04-27 12:54:01
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2015-04-22 13:40:57
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2015-04-15 10:30:09
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2015-04-15 10:14:09
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2015-04-15 10:08:19
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2015-04-07 12:38:34
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2015-03-19 08:00:56
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2015-02-23 12:34:44
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2015-02-23 12:27:03
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2015-02-18 14:57:38
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2015-02-18 14:57:22
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2015-02-13 15:01:19
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2015-02-06 08:36:19
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2015-02-06 08:23:11
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2015-01-20 13:36:19
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2014-11-18 09:41:42
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2014-08-28 15:04:52
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2014-06-04 09:38:19
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2014-05-19 08:46:34
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2014-05-19 08:45:30
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2014-05-15 11:31:17
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2014-05-15 11:30:16
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2014-05-15 11:24:12
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2014-05-15 11:21:48
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2014-04-23 15:41:30
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2014-03-31 14:13:42
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2014-03-31 12:25:52
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2014-03-26 15:08:13
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2014-03-26 15:05:51
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2014-03-24 08:27:09
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2014-03-24 08:20:24
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2014-03-07 13:40:10
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2014-03-07 13:21:13
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2014-02-20 15:12:47
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2014-02-20 13:02:02
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2014-02-17 10:38:47
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2013-12-27 09:03:54
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2013-12-27 08:56:26
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2013-12-27 08:53:45
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2013-11-15 11:16:11
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2013-11-13 13:17:46
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2013-11-13 13:05:04
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2013-11-13 13:03:00
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2013-11-13 12:38:49
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2013-11-13 12:32:41
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2013-11-13 12:21:30
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2013-08-30 12:00:04
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2013-08-30 11:54:20
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2013-06-17 12:08:13
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2013-05-10 13:41:05
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2013-05-10 13:25:22
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2013-05-10 13:17:22
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2013-05-10 13:02:29
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2013-05-10 12:47:58
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2013-04-30 10:37:47
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2013-04-30 10:36:26
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2013-04-30 10:35:08
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2013-04-30 10:33:45
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2013-04-30 10:31:00
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2013-04-30 10:27:11
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2013-04-18 10:21:03
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2013-04-18 10:18:51
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2013-04-18 10:14:02
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2013-04-02 10:22:14
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2013-04-02 10:14:12
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2013-03-05 10:44:03
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2013-02-18 10:31:46
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2013-02-18 10:01:10
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2013-01-07 14:04:04
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2012-12-27 11:25:46
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2012-12-27 11:07:09
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2012-11-16 07:56:18
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2012-09-25 14:44:02
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2012-09-05 10:31:53
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2012-09-05 10:21:22
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2012-08-22 14:19:13
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2012-06-14 13:04:43
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2012-06-14 13:02:31
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2012-05-29 13:45:04
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2012-05-29 13:41:04
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2012-05-29 13:38:59
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2012-04-26 09:29:45
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2012-04-04 14:46:28
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2012-04-04 14:11:29
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2012-03-01 12:21:42
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2012-02-29 09:03:35
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2012-02-21 12:12:10
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2012-02-21 11:55:07
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2012-01-12 12:28:34
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2012-01-12 12:19:12
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2012-01-10 11:22:59
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2012-01-10 11:21:11
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2012-01-10 11:15:00
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2012-01-10 11:11:05
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2011-11-16 09:04:13
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2011-11-16 08:50:31
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2011-08-31 14:44:41
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2011-08-31 14:42:25
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2011-08-29 13:57:15
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2011-08-29 13:42:33
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2011-08-09 14:58:22
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2011-08-09 14:57:01
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2011-04-21 12:15:16
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2011-04-05 13:52:16
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2011-04-05 13:47:49
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2011-03-15 14:37:11
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2011-02-24 14:43:13
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2011-02-24 14:34:37
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2011-02-23 08:44:42
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2010-11-16 15:25:21
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2010-11-16 10:46:20
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2010-11-16 10:43:46
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2010-11-16 09:54:43
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2010-11-16 09:52:28
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2010-11-16 09:48:37
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2010-11-16 09:46:34
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2010-09-14 10:23:29
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2010-09-14 10:20:17
ANETA PAWŁOWSKA-SZOPA
 Edycja
2010-09-01 10:29:49
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2010-06-28 14:00:33
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2010-06-28 13:56:03
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2010-06-28 12:57:14
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2010-06-09 10:54:15
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2010-05-04 14:43:20
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2010-05-04 14:39:59
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2010-04-30 16:20:14
ANITA SOLARZ
 Edycja
2010-03-24 15:12:23
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2010-03-24 10:06:29
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2010-03-24 10:04:06
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2010-03-24 08:43:57
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2010-03-24 08:43:17
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2010-03-09 09:20:56
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2010-03-09 09:19:34
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2010-03-09 09:14:09
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2010-03-09 08:46:02
ANITA SOLARZ
 Edycja
2010-03-01 12:22:01
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2010-03-01 12:21:21
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2010-02-25 12:46:54
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2010-02-25 09:50:27
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2010-01-14 09:57:39
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2010-01-13 15:39:42
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2010-01-13 15:35:22
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2010-01-07 11:22:15
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2010-01-07 11:09:45
ZBIGNIEW ŻULIK
 Edycja
2010-01-07 11:08:23
MONIKA GADULSKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-11-17 09:12:32
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2009-10-05 12:09:22
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2009-08-31 09:41:40
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2009-08-31 09:13:53
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2009-08-31 09:13:46
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2009-08-31 09:03:40
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2009-08-31 08:13:16
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2009-08-26 13:29:18
SOLARZ ANITA
 Edycja
2009-08-26 13:28:23
SOLARZ ANITA
 Edycja
2009-08-26 13:27:41
SOLARZ ANITA
 Edycja
2009-08-26 13:22:21
SOLARZ ANITA
 Edycja
2009-08-26 13:22:12
SOLARZ ANITA
 Edycja
2009-04-30 14:27:03
PAWŁOWSKA ANETA
 Edycja
2009-03-23 11:24:11
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2009-03-23 11:19:45
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2009-03-02 09:58:28
PAWŁOWSKA ANETA
 Edycja
2009-03-02 09:44:05
PAWŁOWSKA ANETA
 Edycja
2009-03-02 09:41:50
PAWŁOWSKA ANETA
 Edycja
2009-03-02 09:38:54
PAWŁOWSKA ANETA
 Edycja
2009-03-02 09:36:35
PAWŁOWSKA ANETA
 Edycja
2009-03-02 09:35:54
PAWŁOWSKA ANETA
 Edycja
2009-03-02 09:30:54
PAWŁOWSKA ANETA
 Edycja
2009-02-18 14:49:14
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2009-02-18 14:48:36
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2009-02-18 14:42:23
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2009-02-18 14:40:49
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2009-02-18 14:05:56
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2009-02-18 14:04:44
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2009-02-18 14:01:31
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2009-02-18 14:00:23
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2009-02-18 13:57:16
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2009-02-18 13:55:56
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2009-02-16 10:53:02
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2009-02-16 10:22:30
PAWŁOWSKA ANETA
 Edycja
2009-02-16 10:20:29
PAWŁOWSKA ANETA
 Edycja
2009-02-16 10:07:13
PAWŁOWSKA ANETA
 Edycja
2009-02-16 10:04:42
PAWŁOWSKA ANETA
 Edycja
2009-02-16 10:03:11
PAWŁOWSKA ANETA
 Edycja
2009-02-16 09:50:07
PAWŁOWSKA ANETA
 Edycja
2009-02-16 09:48:24
PAWŁOWSKA ANETA
 Edycja
2009-02-16 09:48:07
PAWŁOWSKA ANETA
 Edycja
2009-02-16 09:44:03
PAWŁOWSKA ANETA
 Edycja
2009-02-16 09:41:38
PAWŁOWSKA ANETA
 Edycja
2009-01-22 15:51:35
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2009-01-14 12:12:37
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2009-01-14 12:05:24
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2009-01-14 11:44:29
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2009-01-14 11:41:42
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2009-01-14 11:41:09
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2009-01-14 11:40:23
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2008-11-14 12:49:37
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2008-11-14 12:47:34
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2008-11-14 12:47:02
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2008-11-14 12:45:36
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2008-11-14 12:41:24
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2008-11-14 12:38:49
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2008-11-14 12:37:54
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2008-11-14 12:35:56
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2008-11-14 12:33:15
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2008-11-14 12:32:50
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2008-10-27 15:33:26
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2008-08-28 09:53:02
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2008-08-28 09:48:42
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2008-08-04 11:07:14
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2008-08-04 11:01:27
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2008-04-29 07:54:33
PAWŁOWSKA ANETA
 Edycja
2008-04-29 07:53:28
PAWŁOWSKA ANETA
 Edycja
2008-04-29 07:52:31
PAWŁOWSKA ANETA
 Edycja
2008-03-20 10:25:53
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2008-03-20 10:20:40
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2008-02-27 10:49:53
PAWŁOWSKA ANETA
 Edycja
2008-02-22 09:02:34
PAWŁOWSKA ANETA
 Edycja
2008-02-22 08:34:48
PAWŁOWSKA ANETA
 Edycja
2008-02-22 08:34:41
PAWŁOWSKA ANETA
 Edycja
2008-02-22 08:33:49
PAWŁOWSKA ANETA
 Edycja
2007-12-27 15:00:53
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2007-12-27 14:58:06
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2007-12-27 14:55:20
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2007-11-19 12:53:59
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2007-11-19 12:31:43
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2007-11-19 12:30:35
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2007-11-19 12:30:07
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2007-11-19 12:28:40
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2007-11-19 12:26:22
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2007-09-11 11:17:34
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2007-09-11 11:12:51
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2007-09-11 10:45:43
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2007-08-31 12:21:23
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2007-08-30 11:35:44
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-08-30 11:33:32
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2007-05-22 08:57:56
PAWŁOWSKA ANETA
 Edycja
2007-05-22 08:43:46
PAWŁOWSKA ANETA
 Edycja
2007-05-07 12:21:10
PAWŁOWSKA ANETA
 Edycja
2007-05-07 12:07:29
PAWŁOWSKA ANETA
 Edycja
2007-05-07 12:07:06
PAWŁOWSKA ANETA
 Edycja
2007-03-22 11:47:53
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2007-03-22 11:45:23
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2007-03-19 13:41:36
PAWŁOWSKA ANETA
 Edycja
2007-02-21 11:51:29
PAWŁOWSKA ANETA
 Edycja
2007-02-21 11:49:57
PAWŁOWSKA ANETA
 Edycja
2007-02-07 12:45:50
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2007-02-07 12:43:55
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2007-02-07 12:40:08
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2007-02-07 12:37:50
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2007-02-07 12:30:41
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2007-01-11 14:57:45
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2007-01-11 14:57:12
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2006-11-16 13:05:37
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2006-08-30 11:45:14
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2006-05-31 11:52:05
PAWŁOWSKA ANETA
 Edycja
2006-05-31 11:49:24
PAWŁOWSKA ANETA
 Edycja
2006-05-02 12:18:35
PAWŁOWSKA ANETA
 Edycja
2006-05-02 12:13:32
PAWŁOWSKA ANETA
 Edycja
2006-05-02 12:12:37
PAWŁOWSKA ANETA
 Edycja
2006-05-02 12:11:55
PAWŁOWSKA ANETA
 Edycja
2006-05-02 11:54:26
PAWŁOWSKA ANETA
 Edycja
2006-05-02 11:51:51
PAWŁOWSKA ANETA
 Edycja
2006-03-28 11:54:33
TYLEK TOMASZ
 Edycja
2006-03-28 11:47:40
TYLEK TOMASZ
 Edycja
2006-02-28 12:09:05
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2006-01-11 14:17:55
TYLEK TOMASZ
 Edycja
2006-01-11 14:14:39
TYLEK TOMASZ
 Edycja
2005-11-24 08:34:26
TYLEK TOMASZ
 Edycja
2005-11-23 12:36:31
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2005-11-23 12:33:28
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2005-11-23 10:55:08
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2005-11-21 12:55:48
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2005-11-21 12:04:13
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2005-11-21 11:47:06
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2005-11-21 11:46:32
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2005-11-21 11:39:11
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2005-11-21 11:34:35
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja
2005-11-21 11:32:44
ŻULIK ZBIGNIEW
 Edycja