Roczna informacja o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za rok 2018

Wykonanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

Rb-NDS [pdf]

 

Kwoty zobowiązań:

Rb-Z [pdf]

 

Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego. [pdf]