Miesięczna informacja z realizacji budżetu Miasta Krakowa w roku 2018

Realizacja budżetu Miasta Krakowa na dzień:

31.01.2018 [pdf]

28.02.2018 [pdf]

31.03.2018 [pdf]

30.04.2018 [pdf]

31.05.2018 [pdf]

30.06.2018 [pdf]

31.07.2018 [pdf]

31.08.2018 [pdf]

30.09.2018 [pdf]

31.10.2018 [pdf]

30.11.2018 [pdf]

31.12.2018 [pdf]

 

Informacja miesięczna o dochodach budżetu Miasta Krakowa na dzień:

31.01.2018 [pdf]

28.02.2018 [pdf]

31.03.2018 [pdf]

30.04.2018 [pdf]

31.05.2018 [pdf]

30.06.2018 [pdf]

31.07.2018 [pdf]

31.08.2018 [pdf]

30.09.2018 [pdf]

31.10.2018 [pdf]

30.11.2018 [pdf]

31.12.2018 [pdf]

 

Informacja miesięczna o wydatkach budżetu Miasta Krakowa w układzie działów klasyfikacji budżetowej na dzień:

31.01.2018 [pdf]

28.02.2018 [pdf]

31.03.2018 [pdf]

30.04.2018 [pdf]

31.05.2018 [pdf]

30.06.2018 [pdf]

31.07.2018 [pdf]

31.08.2018 [pdf]

30.09.2018 [pdf]

31.10.2018 [pdf]

30.11.2018 [pdf]

31.12.2018 [pdf]