Miesięczna informacja z realizacji budżetu Miasta Krakowa w roku 2019

Realizacja budżetu Miasta Krakowa na dzień:

31.01.19 [pdf]

28.02.19 [pdf]

31.03.19 [pdf]

30.04.19 [pdf]

31.05.19 [pdf]

30.06.19 [pdf]

31.07.19 [pdf]

31.08.19 [pdf]

30.09.19 [pdf]

31.10.19 [pdf]

30.11.19 [pdf]

31.12.19 [pdf]

 

Informacja miesięczna o dochodach budżetu Miasta Krakowa na dzień:

31.01.19 [pdf]

28.02.19 [pdf]

31.03.19 [pdf]

30.04.19 [pdf]

31.05.19 [pdf]

30.06.19 [pdf]

31.07.19 [pdf]

31.08.19 [pdf]

30.09.19 [pdf]

31.10.19 [pdf]

30.11.19 [pdf]

31.12.19 [pdf]

 

Informacja miesięczna o wydatkach budżetu Miasta Krakowa w układzie działów klasyfikacji budżetowej na dzień:

31.01.19 [pdf]

28.02.19 [pdf]

31.03.19 [pdf]

30.04.19 [pdf]

31.05.19 [pdf]

30.06.19 [pdf]

31.07.19 [pdf]

31.08.19 [pdf]

30.09.19 [pdf]

31.10.19 [pdf]

30.11.19 [pdf]

31.12.19 [pdf]