Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów archiwalnych

Powrót do aktualnie publikowanych ogłoszeń i komunikatów na stronie Program „Pauza” - komunikaty w BIP MK

Program „Pauza” - komunikaty - Archiwum kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-05-22 Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych – Program PAUZA

Wydział Podatków i Opłat realizując podstawowe wsparcie przedsiębiorców w ramach programu PAUZA, informuje o możliwości odroczenia płatności podatków i opłat lokalnych.

Metka i dziennik zmian2020-05-13 Wsparcie ekonomiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej art. 19a ustawy

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości składania ofert na podstawie przepisów art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.