Dokument archiwalny
Informacja o zakończeniu naboru w związku z realizacją uchwały Nr XXXIX/997/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia w roku 2020 r. stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami

W związku z wyczerpaniem środków finansowych zaplanowanych na realizację uchwały Nr XXXIX/997/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia w roku 2020 stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, nabór wniosków o przyznanie stypendiów został zamknięty (zgodnie z § 3 ust. 2 ww. uchwały).

 

W ramach pierwszego naboru złożono 424 wnioski stypendialne na realizację projektów, których łączna kwota przekroczyła kwotę 5 mln złotych. Biorąc pod uwagę ograniczone środki finansowe przeznaczone na ten cel podjęto decyzję o przyznaniu stypendiów na okres jednego lub dwóch miesięcy dla 148 osób w łącznej kwocie 477 500 złotych, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia Nr 1628/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie przyznania Stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. Decyzje dotyczące przyznania stypendiów nie stanowią decyzji o charakterze administracyjnym i nie przysługuje od nich odwołanie.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA OLESIAK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BOGUSŁAWA PRESZ
Data wytworzenia:
2020-08-04
Data publikacji:
2020-08-04
Data aktualizacji:
2020-08-04