Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Program „Pauza” - komunikaty w BIP MK

Program „Pauza” - komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-05-22 Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych – Program PAUZA

Wydział Podatków i Opłat realizując podstawowe wsparcie przedsiębiorców w ramach programu PAUZA, informuje o możliwości odroczenia płatności podatków i opłat lokalnych.

Metka i dziennik zmian2020-05-13 Możliwości złożenia wniosku z art. 12 ustawy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości złożenia wniosku o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na podstawie przepisów art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metka i dziennik zmian2020-05-13 Wsparcie ekonomiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej art. 19a ustawy

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości składania ofert na podstawie przepisów art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.