Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Alert epidemiczny w BIP MK

Alert epidemiczny kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-07-01 Ogłoszenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki z dnia 1 lipca 2020 r.

Ogłoszenie o wykonywaniu zadań oraz przyjmowaniu interesantów w okresie epidemii.

Metka i dziennik zmian2020-05-29 Ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klienta

UWAGA! Ograniczenia Urzędu Miasta Krakowa w zakresie bezpośredniej obsługi Klientów Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji.

 

Metka i dziennik zmian2020-05-13 Możliwości złożenia wniosku z art. 12 ustawy w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości złożenia wniosku o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na podstawie przepisów art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Metka i dziennik zmian2020-05-06 Zawieszenie zajęć do dnia 15.05.2020r.

Zawieszenei zajęc do dnia 15.05.2020r.

1 2 3 4