Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Alert epidemiczny w BIP MK

Alert epidemiczny kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-05-22 PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII COVID-19 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W KRAKOWIE W CZASIE KONSULTACJI PRZEDMIOTOWYCH

czytaj tu

Metka i dziennik zmian2020-05-22 Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych – Program PAUZA

Wydział Podatków i Opłat realizując podstawowe wsparcie przedsiębiorców w ramach programu PAUZA, informuje o możliwości odroczenia płatności podatków i opłat lokalnych.

Metka i dziennik zmian2020-05-22 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o podjęciu procedur planistycznych, które zostały zawieszone z dniem 31 marca 2020 r.
Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia, że z dniem 24 maja 2020 r. z mocy prawa następuje podjęcie procedur planistycznych, dotyczących następujących sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów: "AZORY-ZACHÓD", "CENTRUM NOWEJ HUTY II-CZĘŚCI A, B, C", "GÓRKA NARODOWA-OS. GOTYK", "KLEPARZ", "RYBITYWY-REJON ULICY GOLIKÓWKA" - szczegóły w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2020-05-21 UWAGA! Ograniczenia Urzędu Miasta Krakowa w zakresie bezpośredniej obsługi klienta Wydziału Podatków i Opłat

Od 18 maja Wydział Podatków i Opłat realizuje bezpośrednią obsługę mieszkańców w godzinach 8:00 – 15:00 jedynie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub emailowym

Metka i dziennik zmian2020-05-20 Procedura bezpieczeństwa obowiązująca w SP 129

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące od 25.05.2020 r. w związku z powrotem do szkoły po okresie zawieszenia zajęć.

Metka i dziennik zmian2020-05-20 Organizacja pracy i oferowanych usług w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczenej

Z uwagi na utrzymujący się stan epidemii Covid-19 informujemy o nowej organizacji pracy poradni. Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Krakowski Ośrodek Terapii" oprócz pracy zdalnej oferowanej do tej pory, rozpoczęła również pracę stacjonarną. Praca realizowana jest w ograniczonej formie.

Metka i dziennik zmian2020-05-20 Bezpośrednia obsługa klientów w Wydziale Spraw Administracyjnych

Wydział Spraw Administracyjnych przypomina o braku konieczności stawiennictwa wszystkich stron w sytuacji osobistego załatwiania spraw urzędowych, w których występuje więcej niż 1 osoba. Wystarczy stosowne pełnomocnictwo. W szczególności w przypadku spraw załatwianych przez Wydział Spraw Administracyjnych przez wspólników spółek prawa cywilnego oraz handlowego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9