UWAGA! Ograniczenia Urzędu Miasta Krakowa w zakresie bezpośredniej obsługi klienta Wydziału Planowania Przestrzennego

Wizyta w siedzibie Wydziału przy ul. Mogilskiej 41 możliwa jest wyłącznie w sprawach dot. obecnie wykładanych projektów planów, po wcześniejszym umówieniu i potwierdzeniu wizyty telefonicznie lub e-mailowo. Przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności w budynku i w kontakcie z pracownikiem (użycie maseczki ochronnej, ewentualnie zasłonięcie w inny sposób nosa i ust oraz po zdezynfekowaniu dłoni przy wejściu do budynku).

W dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00:

- telefonicznie: 12 616 8526 i 12 616 8542

- e-mail: bp.umk@um.krakow.pl

(Odnośnik do informacji o obecnie wykładanych projektach planów ->)


Obsługa związana z innymi sprawami niż wyżej wymienione, odbywa się na ogólnych zasadach obowiązujących w Urzędzie Miasta Krakowa do odwołania, czyli:

Wszelkie dokumenty i wnioski do Urzędu Miasta Krakowa można złożyć elektronicznie (np. poprzez ePUAP), bądź poprzez wrzucenie specjalnej koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do urzędu w wyznaczonych lokalizacjach.

(Informacja UMK i lista lokalizacji pojemników ->)

Ponadto:
Sprawdzenie przeznaczenia działki oraz statusu sprawy (zaświadczenia, wypisu i wyrysu) możliwe jest pod nr tel. 12 616 8502

Zachęcamy jednocześnie do pozyskiwania informacji dot. planów miejscowych ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa - Planowanie Przestrzenne

(Odnośnik do strony Planowanie Przestrzenne ->)

Informacje dot. statusu planistycznego działek można również pozyskać z portalu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej – Obserwatorium

(Odnośnik do portalu mapowego Obserwatorium ->)

ZAKRES DZIAŁANIA I STRUKTURA WYDZIAŁU (-> Strona Wydziału)

SKŁADANIE WNIOSKÓW  (-> wzory do pobrania - opłaty)

TELEFONICZNA INFORMACJA PLANISTYCZNA - pod numerem tel. 12 616 8502

OBSŁUGA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH:
- Agata Gorczowska
, Główny Specjalista (Pracownia Urbanistyczna 2)
- Natalia Siemińska, Inspektor (Pracownia Informacji Planistycznej)Strona Planowania PrzestrzennegoStrona Planowania Przestrzennego

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2019-06-11
Data publikacji:
2019-06-11
Data aktualizacji:
2020-05-27