BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa
WYNIKI NABORU

 

Na stanowisko: Specjalista w Dziale Infrastruktury Teletechnicznej

(Nr ref. 32-19)

 

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko/a wybrano:

 

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

 


1. Jacek Iwanicki    Kraków

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Kandydat spełnił wymagania przedstawione w ogłoszeniu o naborze,

 posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie oraz predyspozycje i umiejętności potrzebne do prawidłowego wykonywania zadań na tym stanowisku.

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-21 13:15:14
KINGA KASPRZYK-SIWEK
 Publikacja