BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów archiwalnych

Powrót do aktualnie publikowanych ogłoszeń i komunikatów na stronie Komunikaty i ogłoszenia Zarządu Dróg Miasta Krakowa w BIP MK

Komunikaty i ogłoszenia Zarządu Dróg Miasta Krakowa - Archiwum kanał rss

Metka i dziennik zmian2016-02-09 Informacja dla właścicieli pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym

Uprzejmie informujemy, iż rozstrzygnięciem nadzorczym nr. WN-II.4131.1.1.2016 z dnia 15.01.2016 roku, Wojewoda Małopolski stwierdził nieważność Zarządzenia nr. 2677/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 07.10.2015, w sprawie wprowadzenia regulaminu wydawania i użytkowania identyfikatorów uprawniających do wjazdu, postoju i poruszania się po drogach publicznych, objętych Strefą A i Strefą B w Krakowie dla pojazdów wolnobieżnych z napędem elektrycznym wykorzystywanych dla prowadzenia działalności gospodarczej na potrzeby ruchu turystycznego.

W związku z powyższym przedmiotowe zarządzenie przestało obowiązywać, a konsekwencją czego jest m.in. to, iż utraciły moc wydane na jego podstawie identyfikatory.

Metka i dziennik zmian2016-02-02 Testujemy mapę inwestycji

Jesteś ciekawy, które ulice zostaną przebudowane w Twojej okolicy? Gdzie i kiedy powstaną parkingi albo nowe ścieżki rowerowe? Na jakim etapie jest budowa nowej drogi czy linii tramwajowej? Teraz wszystko na bieżąco można będzie znaleźć na stronie internetowej ZIKiT dzięki nowej MAPIE inwestycji.

Metka i dziennik zmian2016-02-02 Nowi kontrolerzy w Krakowie

Od dziś (1 lutego) pasażerowie mogli spotkać w komunikacji miejskiej kontrolerów ubranych w służbowe stroje i wyposażonych w nowoczesne czytniki z GPS. Pierwszy zespół kontrolerski wyruszył do pracy po godzinie piątej rano. Przypominamy, że tylko 50 kontrolerów jest rozpoznawalnych, a pozostali pracują w cywilnych ubiorach.

Metka i dziennik zmian2016-02-01 Wiosenne remonty torów przy I obwodnicy

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu przygotowuje się do wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na kolejnym odcinku I obwodnicy. Wiosną zakończą się prace dokumentacyjne. Równolegle zaś będą prowadzone bieżące naprawy torowisk w centrum miasta.

 Rok 2015 stał pod znakiem dużych zmian, jeśli chodzi o transport zbiorowy w ścisłym centrum Krakowa. W tym czasie zostały gruntownie zmodernizowane dwa odcinki kluczowych torowisk. Chodzi o ul. Podwale i fragment I obwodnicy, pomiędzy Teatrem Bagatela, a ul. Długą. Na obu odcinkach nie tylko wymieniono tory ale przede wszystkim wprowadzono ruch jednokierunkowy, co znacznie usprawniło przejazd komunikacją miejską w tym rejonie.

Metka i dziennik zmian2016-01-27 ŚDM to wyzwanie. Także dla naukowców.

Jak wykorzystać potencjał naukowy Krakowa? Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu rozpoczął współpracę z Politechniką Krakowską, której celem jest analiza ruchu drogowego w mieście i poszukiwanie nowych, ciekawych rozwiązań komunikacyjnych. W ramach współpracy ZIKiT uzyska wsparcie naukowców przy rozwiązywaniu nietypowych problemów komunikacyjnych miasta, zaś politechnika cenny materiał dydaktyczny.

Metka i dziennik zmian2016-01-27 Rondo Mogilskie bez gołębi

Od dziś na zlecenie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu montowane są siatki we wnękach na Rondzie Mogilskim, które uniemożliwią dostęp gołębiom. Prace były konsultowane z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, nie ma przeciwskazań do przeprowadzenia ich w tej porze roku.

Metka i dziennik zmian2016-01-26 Punktualna komunikacja

Każdego dnia inspektorzy ZIKiT prowadzą monitoring punktualności krakowskich linii tramwajowych i autobusowych. W autobusach, które wyposażone są w moduły GPS do kontroli punktualności wykorzystywane są specjalne programy komputerowe, umożliwiające również analizę danych historycznych dla danej linii. Pozwala to na precyzyjniejsze określenie przyczyn ewentualnych opóźnień na danej linii. Jednak nadal podstawową metodą oceny punktualności jest pomiar wykonywany przez inspektorów ZIKiT podczas kursu.

Metka i dziennik zmian2016-01-26 27 nowych nakładek

Powoli zbliża się sezon wiosennych remontów dróg. Gdy tylko pozwoli na to aura drogowcy zabiorą się za naprawy najbardziej zniszczonych zimą fragmentów jezdni. W tym samym czasie urzędnicy Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu zajmą się wyłonieniem w przetargach wykonawców tzw. remontów nakładkowych. Pracy jest dużo, bo do wymiany asfaltu w roku 2016 zakwalifikowano aż 27 fragmentów krakowskich dróg.

Metka i dziennik zmian2016-01-22 Patrol ZIKiT wciąż na posterunku

Niezależnie od pory dnia (a nawet nocy) ulice Krakowa przemierzają inspektorzy różnych działów ZIKiTu, którzy kontrolują m.in. jak przebiegają prace budowlane w pobliżu pasów drogowych. Zwracają uwagę na to, czy wykonawcy prac nie zajmują nielegalnie chodnika czy fragmentu jezdni, co z kolei może stanowić zagrożenie dla poruszających się tamtędy pieszych i kierowców. Taka sytuacja miała właśnie miejsce kilka dni temu na ul. Starowiślnej.

Metka i dziennik zmian2016-01-21 Inteligentne oświetlenie uliczne

Od wiosny do jesieni w Krakowie będzie montowane specjalne oświetlenie, którego intensywność światła będzie dostosowywać się do warunków pogodowych, oświetlenia zewnętrznego czy natężenia ruchu. Nowoczesne lampy to nowatorski projekt badawczy Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz Akademii Górniczo-Hutniczej, z którego skorzystają krakowianie.