CENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚCI A, B, C – Projekt planu, projekt ustaleń

 PROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY (W CZĘŚCI) DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 24 lutego do 10 lipca 2020 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 12 MB)

Uwaga! Dla mieszkańców, którzy z indywidualnych względów nie będą mogli wziąć udziału w dyskusji publicznej, prezentacja, która będzie przedstawiona na dyskusji publicznej, zostaje udostępniona na stronie internetowej:

dokument pdf-rysunekPrezentacja projektu na dyskusję publiczną w dniu 9 lipca 2020 r. (ok. 2 MB)


Termin i sposoby składania uwag - patrz: Treść ogłoszenia

Nowe zasady składania uwag drogą elektroniczną do wyłożonych do publicznego wglądu projektów planów w związku ze zmianą przepisów w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - szczegóły w informacji -> tutaj
PROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY (W CZĘŚCI) DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 5 lutego do 5 marca 2019 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 2 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(2) przeprowadzonej w dniu 12 lutego 2019 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych
PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 10 września do 8 października 2018 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 3 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej_(1) przeprowadzonej w dniu 18 września 2018 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowychpowrótPowrót do strony głównej planu